eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Th.S Lê Thị Nguyên - Trần Đức Niềm”

Tuyển Chọn Những Bài Làm Văn Mẫu Lớp 3
Tuyển Chọn Những Bài Làm Văn Mẫu Lớp 3 Cuốn sách Tuyển Chọn Những Bài Làm Văn Mẫu Lớp 3 được biên soạn với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tập làm văn ở bậc Tiểu học. Bên cạnh đó, cuốn sách còn là nguồn tư liệu cho các bậc phụ huynh hướng dẫn con em mình phát triển kĩ năng làm văn, đồng thời mang đến cho các thầy cô giáo tư liệu tham khảo trong giảng dạy. Cuốn sách hội tụ những bài văn hay về các thể loại trong chương trình lớp 3 hiện hành. Các em học sinh tìm thấy trong cuốn sách này không chỉ cách thức, hướng giải quyết một cách cơ bản các bài làm văn mà còn mở rộng, phát triển năng lực giao tiếp của mình trong đời sống xã hội. Cuốn sách sẽ đáp ứng được phần nào cho cả hai đối tượng Dạy và Học chương trình Tập làm văn lớp 3 hiện hành.
Tuyển Chọn Những Bài Làm Văn Mẫu Lớp 3 (2016)
Tuyển Chọn Những Bài Làm Văn Mẫu Lớp 3 Cuốn sách Tuyển Chọn Những Bài Làm Văn Mẫu Lớp 3 được biên soạn với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tập làm văn ở bậc Tiểu học. Bên cạnh đó, cuốn sách còn là nguồn tư liệu cho các bậc phụ huynh hướng dẫn con em mình phát triển kĩ năng làm văn, đồng thời mang đến cho các thầy cô giáo tư liệu tham khảo trong giảng dạy. Cuốn sách hội tụ những bài văn hay về các thể loại trong chương trình lớp 3 hiện hành. Các em học sinh tìm thấy trong cuốn sách này không chỉ cách thức, hướng giải quyết một cách cơ bản các bài làm văn mà còn mở rộng, phát triển năng lực giao tiếp của mình trong đời sống xã hội. Cuốn sách sẽ đáp ứng được phần nào cho cả hai đối tượng Dạy và Học chương trình Tập làm văn lớp 3 hiện hành.