eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tăng Văn Mùi - Trần Thế San”

Hướng Dẫn Sửa Chữa – Bảo Trì Máy Photocopy
Hướng Dẫn Sửa Chữa - Bảo Trì Máy Photocopy Cuốn sách 'Hướng Dẫn Sửa Chữa - Bảo Trì Máy Photocopy' được biên soạn nhằm đám ứng một phần yêu cầu về tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì, sửa chữa thiết bị photocopy văn phòng. Nội dung bao gồm: Nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy photocopy. Các bộ phận của máy photocopy, cấu tạo, vận hành, nguyên nhân sự cố, chế độ bảo dưỡng và biện pháp sửa chữa từng bộ phận đó. Các quy trình chẩn đoán, bảo trì phòng ngừa và các bước sửa chữa đối với nhiều sự cố và vấn đề thường xảy ra khi vận hành máy photocopy.
Thực Hành Tính Toán Gia Công Phay
Thực Hành Tính Toán Gia Công Phay Mục đích chính của cuốn sách này nhằm hỗ trợ những ngừơi mới làm quen với máy phay thu được các kinh nghiệm thiết thực. Với mục đích đó, sách được viết dưới dạng giáo trình đầy đủ về nguyên công phay, gồm các bài thực hành và phương pháp sử dụng máy phay để hoàn thành các bài thực hành đó trong thời gian ngắn nhất. Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: - Chương 1: Mở đầu - Chương 2: Đại ốc chữ T - Chương 3: Tấm góc - Chương 4: Kẹp - Chương 5: Các khối song song - Chương 6: Đầu doa - Chương 7: Đầu chia độ - Chương 8: Bàn mài - Chương 9: Phụ tùng bàn mài - Chương 10: Đồ gá mài sắc dao phay mặt đầu - Chương 11: Sử dụng đồ giá mài sắc dao phay mặt đầu - Chương 12: Đầu mài dụng cụ và dao - Chương 13: Máy phay CNC - Chương 14: Phay CNC.