eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tăng Văn Dom”

Học Tốt Địa Lí Lớp 8
Học Tốt Địa Lí Lớp 8 Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: - Câu hỏi tự luận, gắn với các yêu cầu về kiến thức và kĩ năng của từng bài - Bài tập dạng trắc nghiệm và tự luận, có mức độ trung bình đến khó. - Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm Các vấn đề được trình bày ngắn gọn, rõ ràng nhằm giúp các em dễ ghi nhớ, dễ hiểu.
Học Tốt Địa Lí Lớp 6
Học Tốt Địa Lí Lớp 6 Cuốn sách Học Tốt Địa Lí Lớp 6 giúp các em học sinh tiếp thu và vận dụng tốt kiến thức và kĩ năng Địa lí lớp 6. Học Tốt Địa Lí Lớp 6 là tài liệu tham khảo dành cho học sinh ôn tập ở nhà, nội dung gồm: - Câu hỏi tự luận - Câu hỏi trắc nghiệm. Các câu hỏi được biên soạn bám sát với những yêu cầu về kiến thức và kĩ năng của các bài trong SGK, với mức độ từ dễ đến khó. Tài liệu tham khảo này góp phần tích cực vào việc học tốt Địa lí lớp 6 của các em học sinh.