eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tăng Cường Ngô”

Lịch Vạn Niên (Dự Đoán Tương Lai Họa Phúc)
Lịch Vạn Niên (Dự Đoán Tương Lai Họa Phúc) Mỗi năm âm lịch (12 hoặc 13 tháng) được trình bày trên 3 trang sách liên tiếp. Trang thứ 3 cho từng năm âm lịch ghi 2 số năm dương lịch, do sự chênh lệch ngày - tháng - năm giữa âm và dương lịch. Năm dương lịch bắt đầu vào khoảng tháng Mười một, Mười hai âm lịch, nên Tết Nguyên Đán thường vào tháng 1 hoặc tháng 2 dương lịch...