eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Takuya Mitsuda”

Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 13)
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 13) Take Isamu là một học sinh thiên tài, cả học hành lẫn thể thao đều xuất sắc. Ngày nọ, khi đang bị các học sinh lớp lớn bắt nạt, Take đã được cô bạn cùng lớp là Moka giải cứu. Vừa bực tức vì phải nhờ con gái giúp, vừa cảm nắng cô bạn xinh xắn, Take đã quyết tâm theo học môn quyền anh mà Moka vô cùng yêu thích. Dần dần, niềm đam mê đối với môn thể thao này tăng lên, thôi thúc Take dấn thân vào con đường của một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp.
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 11)
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 11) Cậu bé thiên tài Take vì cảm mến cô bạn Moka cùng trường nên quyết tâm theo đuổi bộ môn quyền anh mà cô bé yêu thích. Bộ Shounen thể thao - đề tài boxing hấp dẫn không thể bỏ qua.
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 9)
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 9) Cậu bé thiên tài Take vì cảm mến cô bạn Moka cùng trường nên quyết tâm theo đuổi bộ môn quyền anh mà cô bé yêu thích. Bộ Shounen thể thao - đề tài boxing hấp dẫn không thể bỏ qua.
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 8)
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 8) Cậu bé thiên tài Take vì cảm mến cô bạn Moka cùng trường nên quyết tâm theo đuổi bộ môn quyền anh mà cô bé yêu thích. Bộ Shounen thể thao - đề tài boxing hấp dẫn không thể bỏ qua.
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 7)
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 7) Cậu bé thiên tài Take vì cảm mến cô bạn Moka cùng trường nên quyết tâm theo đuổi bộ môn quyền anh mà cô bé yêu thích. Bộ Shounen thể thao - đề tài boxing hấp dẫn không thể bỏ qua.
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 10)
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 10) Cậu bé thiên tài Take vì cảm mến cô bạn Moka cùng trường nên quyết tâm theo đuổi bộ môn quyền anh mà cô bé yêu thích. Bộ Shounen thể thao - đề tài boxing hấp dẫn không thể bỏ qua.
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 3)
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 3) Cậu bé thiên tài Take vì cảm mến cô bạn Moka cùng trường nên quyết tâm theo đuổi bộ môn quyền anh mà cô bé yêu thích.Bộ Shounen thể thao - đề tài boxing hấp dẫn không thể bỏ qua.
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 1)
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 1) Cậu bé thiên tài Take vì cảm mến cô bạn Moka cùng trường nên quyết tâm theo đuổi bộ môn quyền anh mà cô bé yêu thích.Bộ Shounen thể thao - đề tài boxing hấp dẫn không thể bỏ qua.
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 2)
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 2) Cậu bé thiên tài Take vì cảm mến cô bạn Moka cùng trường nên quyết tâm theo đuổi bộ môn quyền anh mà cô bé yêu thích.Bộ Shounen thể thao - đề tài boxing hấp dẫn không thể bỏ qua.
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 6)
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 6) Cậu bé thiên tài Take vì cảm mến cô bạn Moka cùng trường nên quyết tâm theo đuổi bộ môn quyền anh mà cô bé yêu thích.Bộ Shounen thể thao - đề tài boxing hấp dẫn không thể bỏ qua.
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 4)
Huyền Thoại Võ Sĩ (Tập 4) Cậu bé thiên tài Take vì cảm mến cô bạn Moka cùng trường nên quyết tâm theo đuổi bộ môn quyền anh mà cô bé yêu thích.Bộ Shounen thể thao - đề tài boxing hấp dẫn không thể bỏ qua.