eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tachibana Higuchi”

Chân Dung M & N (Tập 5)
Chân Dung M & N (Tập 5) Đây là một bộ truyện học đường hài hước, lãng mạn của họa sĩ Tachibana Higuchi khi cô mới tham gia vào Thị trường truyện tranh thiếu nữ. Truyện đề cập tới cuộc sống kỳ quặc, có một không hai của cô bé Mitsuru và cậu bạn Natsuhiko.Nếu Mitsuru mắc bệnh “thích bị ngược đãi” do cách dạy dỗ hà khắc của gia đình thì Natsuhiko lại mắc chứng tự yêu bản thân như một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Số phận của họ thay đổi hoàn toàn kể từ khi người này biết bí mật không thể nói ra của người kia.
Chân Dung M & N (Tập 4)
Chân Dung M & N (Tập 4) Đây là một bộ truyện học đường hài hước, lãng mạn của họa sĩ Tachibana Higuchi khi cô mới tham gia vào Thị trường truyện tranh thiếu nữ. Truyện đề cập tới cuộc sống kỳ quặc, có một không hai của cô bé Mitsuru và cậu bạn Natsuhiko.Nếu Mitsuru mắc bệnh “thích bị ngược đãi” do cách dạy dỗ hà khắc của gia đình thì Natsuhiko lại mắc chứng tự yêu bản thân như một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Số phận của họ thay đổi hoàn toàn kể từ khi người này biết bí mật không thể nói ra của người kia.
Chân Dung M & N (Tập 3)
Chân Dung M & N (Tập 2) Đây là một bộ truyện học đường hài hước, lãng mạn của họa sĩ Tachibana Higuchi khi cô mới tham gia vào Thị trường truyện tranh thiếu nữ. Truyện đề cập tới cuộc sống kỳ quặc, có một không hai của cô bé Mitsuru và cậu bạn Natsuhiko. Nếu Mitsuru mắc bệnh “thích bị ngược đãi” do cách dạy dỗ hà khắc của gia đình thì Natsuhiko lại mắc chứng tự yêu bản thân như một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Số phận của họ thay đổi hoàn toàn kể từ khi người này biết bí mật không thể nói ra của người kia.
Chân Dung M & N (Tập 2)
Chân Dung M & N (Tập 2) Đây là một bộ truyện học đường hài hước, lãng mạn của họa sĩ Tachibana Higuchi khi cô mới tham gia vào Thị trường truyện tranh thiếu nữ. Truyện đề cập tới cuộc sống kỳ quặc, có một không hai của cô bé Mitsuru và cậu bạn Natsuhiko. Nếu Mitsuru mắc bệnh “thích bị ngược đãi” do cách dạy dỗ hà khắc của gia đình thì Natsuhiko lại mắc chứng tự yêu bản thân như một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Số phận của họ thay đổi hoàn toàn kể từ khi người này biết bí mật không thể nói ra của người kia.
Chân Dung M & N (Tập 1)
Chân Dung M & N (Tập 1) Đây là một bộ truyện học đường hài hước, lãng mạn của họa sĩ Tachibana Higuchi khi cô mới tham gia vào Thị trường truyện tranh thiếu nữ. Truyện đề cập tới cuộc sống kỳ quặc, có một không hai của cô bé Mitsuru và cậu bạn Natsuhiko. Nếu Mitsuru mắc bệnh “thích bị ngược đãi” do cách dạy dỗ hà khắc của gia đình thì Natsuhiko lại mắc chứng tự yêu bản thân như một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Số phận của họ thay đổi hoàn toàn kể từ khi người này biết bí mật không thể nói ra của người kia.