eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tác Giả Hồ Sĩ Vinh”

Những Bài Toán Chọn Lọc & Phương Pháp Giải Các Loại Bài Tập Về Hàm Số
Những Bài Toán Chọn Lọc & Phương Pháp Giải Các Loại Bài Tập Về Hàm Số Những Bài Toán Chọn Lọc & Phương Pháp Giải Các Loại Bài Tập Về Hàm Số được biên soạn nhằm hệ thống hóa  toàn bộ kiến thức về hàm số được học trong chương trình phổ thông hiện hành. Cuốn sách được chia làm hai phần: Phần I: Kiến thức cơ bản về hàm số Phần này tác giả nên lên 10 vấn đề cơ bản của hàm số với nội dung: hệ thống lại những vấn đề lí thuyết cơ bản và các bài tập minh họa và phương pháp giải từng loại. Phần II: Gồm 10 bài toán về hàm số. Trong từng bài toán tác giả nêu phương pháp giải của từng loại và minh họa bằng các bài tập điển hình. Phần phụ lục: Nêu lên các bài thi đại học phần hàm số từ năm 2002 đến năm 2011.                                                                                                        
Những Bài Toán Chọn Lọc (Tập 1) – Chứng Minh Bất Đẳng Thức, Tìm Giá Trị Lớn Nhất – Nhỏ Nhất
Những Bài Toán Chọn Lọc (Tập 1) - Chứng Minh Bất Đẳng Thức, Tìm Giá Trị Lớn Nhất - Nhỏ Nhất Những Bài Toán Chọn Lọc (Tập 1) - Chứng Minh Bất Đẳng Thức, Tìm Giá Trị Lớn Nhất - Nhỏ Nhất được biên soạn  giúp học sinh ôn thi đại học và cao đẳng có điều kiện nắm được phương pháp và có điều kiện để làm được bài khó trong đề thi tuyển sinh. Do trong chương trình phổ thông học sinh chỉ được học về Bất đẳng thức Cô-si, những đẳng thức khác không được học, cho nên cuốn sách này chỉ đi sâu vào việc áp dụng bất đẳng thức Cô-si và dùng đạo hàm để khảo sát hàm số để chứng minh bất đẳng thức tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Ngoài ra, tác giả cũng đề cập đến hai phương pháp khác là phương pháp tọa độ và dùng định nghĩa và biến đồi tương đương; tất nhiên để giải bài toán loại này, không chỉ dùng một phương pháp mà có khi phải dùng tổng hợp các phương pháp trên.                                                                                                              
Những Bài Toán Chọn Lọc & Phương Pháp Giải Hình Học Giải Tích Trong Mặt Phẳng
Những Bài Toán Chọn Lọc & Phương Pháp Giải Hình Học Giải Tích Trong Mặt Phẳng Cuốn sách Những Bài Toán Chọn Lọc & Phương Pháp Giải Hình Học Giải Tích Trong Mặt Phẳng được biên soạn nhằm giúp cho các em học sinh: ôn tập, hệ thống toàn bộ kiến thức về hình học giải tích trong mặt phẳng. Ngoài ra, cuốn sách là tài liệu rất tốt giúp cho các em học sinh ôn tập để chuẩn bị thi vào các trường đại học và cao đẳng. Cuốn sách được trình bày thành 6 phần: - Phần thứ nhất: Đường thẳng - Phần thứ hai: Đường tròn - Phần thứ ba: Đường Elip - Phần thứ tư: Đường Hypecbon - Phần thứ năm: Đường Parabon - Phần thứ sáu: Phụ lục: gồm các đề thi tuyển sinh đại học ở những năm trước. Trong mỗi phần của cuốn sách, tác giả đã trình bày thành từng phần, bao gồm: Lý thuyết cơ bản, các loại bài tập, phương pháp giải từng loại bài tập và bài tập tự luyện tập. Cuốn sách đã chọn lọc các bài tập điển hình, các lời giải hay và lời giải các đề thi tuyển sinh đại học về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng để giúp các em học sinh có thể tiếp thu một các tốt nhất chuyên đề này.