eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Son Yeong Woon”

Thảm Họa Thiên Nhiên – Tập 3: El Niño, Sự Nóng Lên Của Trái Đất, Bụi Cát Vàng, Tầng Ozone
Thảm Họa Thiên Nhiên - Tập 3: El Niño, Sự Nóng Lên Của Trái Đất, Bụi Cát Vàng, Tầng Ozone Tại sao có động đất, tại sao có sóng thần? Sóng địa chấn là gì, có liên quan đến động đất không? El Niño có anh em gì với La Niña chăng? Thảm họa thiên nhiên chỉ mang đến thiệt hại hay là có cả lợi ích? Con người chúng ta đang tàn phá môi trường sống của chúng ta trên Trái Đất nghiêm trọng đến thế nào? Liệu khoa học phát triển, chúng ta có thể dự báo thảm họa hoặc hạn chế hậu quả của chúng không? Câu trả lời sẽ được giải đáp qua hành trình du lịch và tìm kiếm nơi bình yên của một gia đình Hàn Quốc cùng chú gián trong truyền thuyết đã sống sót trong một vụ nổ bom nguyên tử.
Thảm Họa Thiên Nhiên – Tập 2: Bão, Lũ Lụt, Hạn Hán
Thảm Họa Thiên Nhiên - Tập 2: Bão, Lũ Lụt, Hạn Hán Tại sao có động đất, tại sao có sóng thần? Sóng địa chấn là gì, có liên quan đến động đất không? El Niño có anh em gì với La Niña chăng? Thảm họa thiên nhiên chỉ mang đến thiệt hại hay là có cả lợi ích? Con người chúng ta đang tàn phá môi trường sống của chúng ta trên Trái Đất nghiêm trọng đến thế nào? Liệu khoa học phát triển, chúng ta có thể dự báo thảm họa hoặc hạn chế hậu quả của chúng không? Câu trả lời sẽ được giải đáp qua hành trình du lịch và tìm kiếm nơi bình yên của một gia đình Hàn Quốc cùng chú gián trong truyền thuyết đã sống sót trong một vụ nổ bom nguyên tử.
Thảm Họa Thiên Nhiên – Tập 1: Động Đất, Sóng Thần, Núi Lửa
Thảm Họa Thiên Nhiên - Tập 1: Động Đất, Sóng Thần, Núi Lửa Tại sao có động đất, tại sao có sóng thần? Sóng địa chấn là gì, có liên quan đến động đất không? El Niño có anh em gì với La Niña chăng? Thảm họa thiên nhiên chỉ mang đến thiệt hại hay là có cả lợi ích? Con người chúng ta đang tàn phá môi trường sống của chúng ta trên Trái Đất nghiêm trọng đến thế nào? Liệu khoa học phát triển, chúng ta có thể dự báo thảm họa hoặc hạn chế hậu quả của chúng không? Câu trả lời sẽ được giải đáp qua hành trình du lịch và tìm kiếm nơi bình yên của một gia đình Hàn Quốc cùng chú gián trong truyền thuyết đã sống sót trong một vụ nổ bom nguyên tử.