eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Sơn Nhân Đại Sư”

365 Ngày Năm Đinh Dậu
365 Ngày Năm Đinh Dậu Theo quan niệm của người xưa thì giữa trời đất và con người có mối tương thông lẫn nhau (Vạn vật đồng nhất thể - Thiên nhân tương ứng). Và cổ nhân đã ứng dụng bằng cách dựa trên Kinh Dịch lấy luật Âm Dương, Ngũ Hành sinh khắc tự chế hóa lẫn nhau để tránh dữ tìm lành (xu cát tỵ hung). Và học thuật này được ứng dụng vào việc chọn ngày lành tháng tốt, giờ tốt để dựng vợ, gả chồng hoặc làm các việc hệ trọng trong cuộc đời. Trên tinh thần đó Sơn Nhân đã dày công nghiên cứu chắt lọc để soạn nên cuốn 'Tìm hiểu văn hóa phương Đông - 365 ngày - năm Đinh Dậu 2017'.