eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Sean C.Castrina”

8 Quy Tắc Vàng Khởi Nghiệp
8 Quy Tắc Vàng Khởi Nghiệp Nhận định 'Đây là cuốn sách đáng chú ý sẽ giúp các chủ doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm giờ đồng hồ và hàng nghìn đô la trong việc xây dựng một doanh nghiệp thành công. Một cuốn sách có thể thay đổi cuộc sống của bạn”. (Brian Tracy) “Khởi nghiệp trong kinh doanh giống như tìm lối đi trong căn phòng tối. 8 quy tắc vàng khởi nghiệp là nguồn ánh sáng, cung cấp những hướng dẫn thiết thực và sâu sắc để tìm thấy đường đi mà không vấp phải vào bất kỳ chướng ngại nào”. (Jerry Nemorin, nhâ sáng lập và CEO của LendStreet)