eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Sam Taplin - Ian McNee”

Một Ngày Làm Hiệp Sĩ
Một Ngày Làm Hiệp Sĩ Cuốn sách dẫn dắt các em thiếu nhi vào 1 thế giới mà trong đó các em sẽ được đóng vai các chàng hiệp sĩ thời trung cổ, được chiến đấu trên những chú ngựa chiến thuần chủng, đồng thời tìm hiểu về cuộc sống, cách chiến đấu của họ vào thời kỳ trung cổ.
Một Ngày Làm Hải Tặc
Một Ngày Làm Hải Tặc Cuốn sách dẫn dắt các em thiếu nhi vào một thế giới mà trong đó các em sẽ được đóng vai các hải tặc biển khơi, được tìm hiểu về cuộc sống của các hải tặc, và tìm hiểu về thân thế, cuộc đời của các tay hải tặc khét tiếng cổ trung đại.