eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Russell Punter  - Andy Elkerton”

Chú Khủng Long Bị Mất Tiếng Gầm
Chú Khủng Long Bị Mất Tiếng Gầm Chú khủng long nào lớn tiếng nhất? Chắc chắn là Sid ồn ào rồi. Nhưng điều gì xảy ra khi TIẾNG GẦM của chú bị mất? Bé hãy đọc cuốn sách này và tìm hiểu nhé…