eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Rumiko Takahashi”

Rinne – Cảnh Giới Luân Hồi (Tập 22)
Rinne - Cảnh Giới Luân Hồi (Tập 22) Khi còn nhỏ Mamiya Sakura bị lạc tới một nơi huyền bí có chiếc vòng luân hồi - nơi những linh hồn được đầu thai chuyển kiếp. Từ đó trở đi cô có thể nhìn thấy các hồn ma. Không lâu sau khi vào cấp 3, cô phát hiện ra cậu bạn bí ẩn cùng lớp ngồi kế bên chính là...thần chết...
Rinne – Cảnh Giới Luân Hồi (Tập 26)
Rinne - Cảnh Giới Luân Hồi (Tập 26) Khi còn nhỏ Mamiya Sakura bị lạc tới một nơi huyền bí có chiếc vòng luân hồi - nơi những linh hồn được đầu thai chuyển kiếp. Từ đó trở đi cô có thể nhìn thấy các hồn ma. Không lâu sau khi vào cấp 3, cô phát hiện ra cậu bạn bí ẩn cùng lớp ngồi kế bên chính là...thần chết...
Rinne – Cảnh Giới Luân Hồi (Tập 27)
Rinne - Cảnh Giới Luân Hồi (Tập 27) Khi còn nhỏ Mamiya Sakura bị lạc tới một nơi huyền bí có chiếc vòng luân hồi - nơi những linh hồn được đầu thai chuyển kiếp. Từ đó trở đi cô có thể nhìn thấy các hồn ma. Không lâu sau khi vào cấp 3, cô phát hiện ra cậu bạn bí ẩn cùng lớp ngồi kế bên chính là...thần chết...
Rinne – Cảnh Giới Luân Hồi (Tập 25)
Rinne - Cảnh Giới Luân Hồi (Tập 25) Khi còn nhỏ Mamiya Sakura bị lạc tới một nơi huyền bí có chiếc vòng luân hồi - nơi những linh hồn được đầu thai chuyển kiếp. Từ đó trở đi cô có thể nhìn thấy các hồn ma. Không lâu sau khi vào cấp 3, cô phát hiện ra cậu bạn bí ẩn cùng lớp ngồi kế bên chính là...thần chết...