eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Roy Johnson& John Eaton”

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Thông Tin Hiệu Quả
Những hướng dẫn cơ bản giúp bạn nhận biết những dấu hiệu của rào cản tâm lý nhằm lựa chọn phương tiện chuyển tải thông tin hiệu quả nhất. Những bí quyết hữu ích giúp bạn nhận biết cách khai thác thông tin, truyền đạt thông điệp và duy trì sự giao tiếp giữa các bên.