eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Robert J. Dixson”

Thành Ngữ Anh – Việt Thông Dụng
Thành Ngữ Anh - Việt Thông Dụng Từ trước đến nay, thành ngữ luôn giữ vai trò quan trọng trong tiếng Anh. Việc sử dụng thành ngữ trở nên phổ cập và rất cần thiết để tạo được sự thành công trong giao tiếp hàng ngày. Cuốn sách Thành Ngữ Anh - Việt Thông Dụng gồm trên 600 thành ngữ dành cho các học viên trình độ sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Mỗi thành ngữ được định nghĩa và có nhiều câu minh họa. Trong mỗi bài học, các thành ngữ được trình bày với những bài tập ở dạng: chọn câu đúng, ghép cho phù hợp, chọn câu đúng/sai và điền vào chỗ trống. Tất cả bài học trong các phần đều được ôn tập và xây dựng trên cơ sở những thành ngữ đã sử dụng trong các bài học trước đây. Đáp án của tất cả các bài tập cũng đều được bổ sung đầy đủ ở cuối sách.