eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Rick Brinkman & Rick Kirscher”

Phương Pháp Làm Việc Với Mọi Người
Phương Pháp Làm Việc Với Mọi Người Quyển sách Phương Pháp Làm Việc Với Mọi Người được tác giả viết nhằm mục đích giúp bạn nhận thức và phối hợp các yếu tố của sự giao tiếp một cách hữu hiệu. Để từ đó, bạn sẽ có cách làm việc với mọi người một cách hiệu quả, đồng thời, học được các kỹ năng giao tiếp cơ bản. Sách gồm 4 phần với 22 chương có nội dung được biên soạn một cách khoa học và rõ ràng. Bố cục được các tác giả sắp xếp logic giúp người đọc dễ xem và ghi nhớ. Phần 1: Có được hiểu biết những người bạn không thể chịu đựng Phần 2: Sống sót qua truyền thông khôn khéo Phần 3: Làm xuất hiện cái tốt nhất trong những người tệ hại Phần 4: Truyền thông trong thời đại kỹ thuật số