eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Rachel Harding”

Tiếng Anh Cho Mọi Người – English For Everyone Level 2 Beginner Course Book (Kèm CD)
Tiếng Anh Cho Mọi Người - English For Everyone Level 2 Beginner Course Book Đây là giáo trình hoàn chỉnh giúp bạn tự học tiếng Anh theo phương thức trực quan sinh động. Sách còn giúp bạn nắm vững những chú giải dễ hiểu về ngữ pháp, các bài tập thực hành hiệu quả cùng phần ngữ liệu nghe hiểu chất lượng cao. - Các chú giải ngữ pháp mang tính trực quan giúp bạn tiếp thu dễ dàng ngay cả những vấn đề phức tạp nhất. - Các bài tập đơn giản giúp bạn thực hành những kỹ năng ngôn ngữ nền tảng: viết, đọc, nói và nghe. - Đồ họa sinh động cung cấp ngữ cảnh mang tính trực quan, giúp bạn nhớ và áp dụng hiệu quả kiến thức về từ vựng và ngữ pháp. - Các ví dụ có audio kèm theo giúp bạn phát triển kỹ năng nghe và nói. - Các môđun bỏ túi giúp bạn tự học theo tiến độ cá nhân.
Tiếng Anh Cho Mọi Người – English For Everyone Level 2 Beginner Practice Book (Kèm CD)
Tiếng Anh Cho Mọi Người - English For Everyone Level 2 Beginner Practice Book Quyển sách này cung cấp phần thực hành mở rộng về từ vựng và ngữ pháp được giới thiệu trong sách bài học Level 2 Beginner thông qua hàng trăm bài tập, hoạt động và ngữ liệu nghe kèm theo. - Các bài tập đơn giản giúp bạn thực hành những kỹ năng ngôn ngữ nền tảng: viết, đọc, nói và nghe. - Đồ họa sinh động cung cấp ngữ cảnh mang tính trực quan, giúp bạn nhớ và áp dụng hiệu quả kiến thức về từ vựng và ngữ pháp. - Các ví dụ có audio kèm theo giúp bạn phát triển kỹ năng nghe và nói. - Các môđun bỏ túi giúp bạn tự học theo tiến độ cá nhân.
Tiếng Anh Cho Mọi Người – English For Everyone Course Book Level 1 Beginner (Kèm 01 CD)
Tiếng Anh Cho Mọi Người - English For Everyone Course Book Level 1 Beginner Đây là giáo trình hoàn chỉnh giúp bạn tự học tiếng Anh theo phương thức trực quan sinh động. Sách còn giúp bạn nắm vững những chú giải dễ hiểu về ngữ pháp, các bài tập thực hành hiệu quả cùng phần ngữ liệu nghe hiểu chất lượng cao. - Các chú giải ngữ pháp mang tính trực quan giúp bạn tiếp thu dễ dàng ngay cả những vấn đề phức tạp nhất. - Các bài tập đơn giản giúp bạn thực hành những kỹ năng ngôn ngữ nền tảng: viết, đọc, nói và nghe. - Đồ họa sinh động cung cấp ngữ cảnh mang tính trực quan, giúp bạn nhớ và áp dụng hiệu quả kiến thức về từ vựng và ngữ pháp. - Các ví dụ có audio kèm theo giúp bạn phát triển kỹ năng nghe và nói. - Các môđun bỏ túi giúp bạn tự học theo tiến độ cá nhân.