eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Qúy Long - Kim Thư”

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp & Giải Đáp 480 Tình Huống Các Nghiệp Vụ Chủ Yếu Dành Cho Kế Toán Trưởng
Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp & Giải Đáp 480 Tình Huống Các Nghiệp Vụ Chủ Yếu Dành Cho Kế Toán Trưởng Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì công tác kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng từng bước đi vào phát triển ổn định, vững chắc góp phần  không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước. Quá trình hoạt động các đơn vị hành chính sự nghiệp phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước, các quy định về  chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, công tác đấu thầu, quản lý tài sản nhà nước, quyết toán kinh phí, nguồn vốn ngân sách nhà nước...Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ ngân sách, quản lý tài sản công, nâng cao hiệu quả quản lý các đơn vị hành chính sự nghiệp.Đồng thời, kế toán hành chính sự nghiệp với chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh.Cuốn sách được biên soạn  giúp cho các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt những thông tin mới nhất trong công tác kế toán hành chính sự nghiệp.Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần I. Giải đáp về công tác đấu thầu, đầu tư, mua sắm, đặt hàng, cung ứng tài sản phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nướcPhần II. Giải đáp về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nướcPhần III. Giải đáp về công tác quản lý và sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nướcPhần IV. Giải đáp về chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nướcPhần V. Giải đáp về chế độ kiểm tra, kiểm soát và thanh tra các khoản thu, chi ngân sách nhàPhần VI. Giải đáp về xử lý phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và quản lý, sử dụng tài sản nhà nướcPhần VII. Chế độ kế toán áp dụng đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.
Văn Hóa Công Giáo Nhìn Từ Biểu Tượng Nhà Thờ – Điểm Đến Của Những Cuộc Hành Hương
Văn Hóa Công Giáo Nhìn Từ Biểu Tượng Nhà Thờ - Điểm Đến Của Những Cuộc Hành Hương Nội dung cuốn sách gồm có 2 phần chính sau: Phần thứ nhất.Tìm hiểu về đạo Công giáo và nhà thờ Công giáo trong văn hóa Việt Nam. (Nêu lên những quá trình phát triển của đạo Công giáo và văn hóa nhà thờ ở Việt Nam, những đóng góp cũng như những ảnh hưởng của văn hóa Công giáo vào nền văn minh thế giới và văn hóa Việt ở nhiều khía cạnh: sự thánh thiêng, các nghi thức trong nhà thờ, nghệ thuật Thánh Công giáo và những lời dạy của Đức Chúa Giêsu, và các thánh…);Phần thứ hai. Nhà thờ Công giáo ở Việt Nam và thế giới – Những hành trình khám phá. (Giới thiệu các nhà thờ, các trung tâm hành hương nổi tiếng trong các vùng miền trên đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới, qua đó độc giả sẽ khám phá những nét linh thiêng và độc đáo của những điểm hành hương này).Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho mọi người mọi nhà, khi tiếp cận cuốn sách này, chúng ta không chỉ đắm chìm trong không khí linh thiêng và những lời dạy về sự yêu thương của Đức Giêsu, Đức mẹ Maria và các thánh mà còn có dịp thăm quan, du lịch tận hưởng những cảnh quan kì vĩ được xây dựng từ trí sáng tạo tuyệt vời từ bản tay khối óc của bao thế hệ con người.
Tìm Hiểu Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Dành Cho Hiệu Trưởng Và Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Ngành Giáo Dục – Đào Tạo
Tìm Hiểu Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Dành Cho Hiệu Trưởng Và Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Ngành Giáo Dục - Đào Tạo Các nhà quản lý giáo dục, hiệu trưởng các trường học và cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục đào tạo trong quá trình ra quyết định, tổ chức, điều hành và kiểm soát công việc, không thể thiếu được công cụ hữu hiệu là hệ thống văn bản. Trong thực tế, nhận thức đúng, hiểu thấu và viết chuẩn một loại văn bản nào đó cần nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa việc chuẩn bị các bài diễn văn, phát biểu trong các ngày lễ, hội họp, hoặc phát động phong trào thi đua trong trường học…cũng rất được lãnh đạo, cán bộ quản lý quan tâm.Cuốn sách Tìm Hiểu Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Dành Cho Hiệu Trưởng Và Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Ngành Giáo Dục - Đào Tạo nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cuốn sách gồm các phần chính sau:Phần I: Quy định soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luậtPhần II: Mẫu văn bản dùng cho học sinh, sinh viênPhần III: Mẫu văn bản dùng cho giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dụcPhần IV: Một số mẫu văn bản hành chínhPhần V: Mẫu hợp đồng dùng trong trường họcPhần VI: Mẫu diễn văn, phát biểu, thư từ dùng trong trường học.Cuốn sách đã hệ thống hóa, tập hợp những quy định mới nhất về soạn thảo, ban hành văn bản và những mẫu văn bản, mẫu hợp đồng, mẫu diễn văn, bài phát biểu đã được sử dụng trong thực tế hoạt động của ngành giáo dục đào tạo. Đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị, cần thiết cho các cơ quan quản lý trường học, hiệu trưởng, lãnh đạo trường học, các giáo viên, giảng viên và các bạn đọc khác quan tâm đến lĩnh vực văn bản trong giáo dục đào tạo.
Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Trong Các Đơn Vị Trường Học Và 99 Sơ Đồ Kế Toán Áp Dụng Mới Nhất
Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Trong Các Đơn Vị Trường Học Và 99 Sơ Đồ Kế Toán Áp Dụng Mới Nhất Kế toán có vai trò là công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất trong hệ thống công cụ phục vụ quản lý kinh tế, cung cấp thông tin kinh tế có tính đầy đủ hợp lý, khách quan và rất tin cậy giúp cho các cấp lãnh đạo nhà nước hoạch định chiến lược đề ra các kế hoạch, chính sách, biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế làm căn cứ để kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hịên các kế hoạch, các chính sách, biện pháp kinh tế của nhà nước đề ra.Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì các đơn vị trường học dưới sự quản lý của Nhà nước cũng từng bước đi vào phát triển ổn định và vững chắc. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị trường học dưới sự quản lý của Đảng và nhà nước phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh các qui định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Nhà nước ban hành. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ Ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công, nâng cao chất lượng công tác kế toán và hiệu quả quản lý các đơn vị trường học.Cuốn sách Hướng Dẫn Thực Hành Hạch Toán Kế Toán Trong Các Đơn Vị Trường Học Và 99 Sơ Đồ Kế Toán Áp Dụng Mới Nhất để giúp các trường học có được phương pháp hạch toán kế toán và quản lý tài chính trong trường học theo đúng quy định về chính sách của nhà nước. Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần I. Phương pháp tổ chức kế toán trong trường học;Phần II. Phương pháp hạch toán kế toán nguyên vật liệu công cụ – dụng cụ;Phần III. Phương pháp hạch toán kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản;Phần IV. Phương pháp hạch toán kế toán thanh toán;Phần V. Phương pháp hạch toán kế toán các nguồn kinh phí;Phần VI. Phương pháp hạch toán kế toán các khoản thu trong  đơn vị trường học;Phần VII.Phương pháp hạch toán kế toán các khoản chi trong đơn vị trường học;Phần VIII. Phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách;Phần IX. Phương pháp lập chứng từ, ghi sổ kế toán và hệ thống biểu mẫu chứng từ, sổ sách kế toán;Phần X. Sơ đồ kế toán áp dụng đối với đơn vị trường học;Phần XI. Cơ chế quản lý tài chính và sử dụng kinh phí nhà nước trong trường học;Phần XII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi đến tháng 7/2013).
Hướng Dẫn Giải Đáp Các Tình Huống Vướng Mắc Về Chế Độ, Chính Sách Ưu Đãi, Phụ Cấp Thâm Niên & Trợ Cấp Đặc Thù Đối Với Nhà Giáo
Hướng Dẫn Giải Đáp Các Tình Huống Vướng Mắc Về Chế Độ, Chính Sách Ưu Đãi, Phụ Cấp Thâm Niên & Trợ Cấp Đặc Thù Đối Với Nhà Giáo Trong những năm qua, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã có những đóng góp to lớn trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Trong bối cảnh mới của đất nước, lực lượng giáo viên tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ trẻ, các nhân tài của đất nước, góp phần quan trọng xây dựng con người Việt Nam năng động, sáng tạo trong thời đại mới.Nhằm động viên, khuyến khích nhà giáo gắn bó với nghề, tạo điều kiện để các nhà giáo yên tâm và dành tâm huyết hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, thu hút người giỏi vào làm việc trong ngành, đồng thời cũng giữ nhà giáo ở lại trong ngành để phụng sự sự nghiệp trồng người. Chính phủ đã ban hành nhiều quy định mới để thực hiện chủ trương của Đảng xem giáo dục là quốc sách hàng đầu được hiện thực hoá.Nhằm giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, Lãnh đạo các trường học và đặc biệt là đội ngũ nhà giáo kịp thời nắm bắt được các chính sách mới nhất của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức; quy chế làm việc và đặc biệt là chế độ tiền lương, phụ cấp thâm niên và các chế độ đặc thù khác. Do đó, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội cho xuất bản quyển sách Hướng Dẫn Giải Đáp Các Tình Huống Vướng Mắc Về Chế Độ, Chính Sách Ưu Đãi, Phụ Cấp Thâm Niên & Trợ Cấp Đặc Thù Đối Với Nhà Giáo.Nội dung quyển Sách gồm có 7 phần chính sau:Phần 1: Cơ sở pháp luật áp dụng quản lý đội ngũ cán bộ ngành giáo dục – đào tạo.Phần 2: Giải đáp các tình huống về công tác tổ chức và quản lý cán bộ, công chức.Phần 3: Giải đáp các tình huống về công tác tổ chức và quản lý viên chức.Phần 4: Giải đáp các tình huống về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục – đào tạo.Phần 5: Quy định mới nhất về mức lương cơ sở và quy chế nâng bậc lương.Phần 6: Quy định mới nhất về chế độ phụ cấp thâm niên và trợ cấp khó khăn đối với nhà giáo.Phần 7: Quy định mới nhất về chế độ làm việc đối với nhà giáo & quy chế xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, ưu tú.
Hệ Thống Các Văn Bản Quy Định Về Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Trang Thiết Bị, Cơ Sở Vật Chất Trong Nhà Trường – Tập 2
Hệ Thống Các Văn Bản Quy Định Về Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Trang Thiết Bị, Cơ Sở Vật Chất Trong Nhà Trường - Tập 2 Trong những năm qua, Nhà nước tăng cường đầu tư ngân sách để xây dựng mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng học tập cho các trường học, cấp học. Cũng như tăng cường công tác đánh giá, xếp loại giáo viên trong các cơ sở giáo dục nhằm thúc đẩy đội ngũ giáo viên không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.Cuốn sách Hệ Thống Các Văn Bản Quy Định Về Tiêu Chuẩn Đánh Giá Xếp Loại Trang Thiết Bị, Cơ Sở Vật Chất Trong Nhà Trường - Tập 2 để giúp các Hiệu trưởng và lãnh đạo các trường học và đội ngũ giáo viên, giảng viên kịp thời nắm bắt được các quy định mới trên.Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:Phần I. QĐ mới nhất về tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trong nhà trường;Phần II. Quy định về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông;Phần III. Quy định về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sởPhần IV. Quy định về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học;Phần V. Quy định về danh mục đồ dùng – đồ chơi – thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non;Phần VI. Quy định về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng – an ninh;Phần VII. Quy định mới nhất về quy trình sửa chữa trang thiết bị vật chất trong nhà trường;Phần VIII. Quy định mới nhất về lập kế hoạch cơ sở vật chất, thiết bị và kiên cố hóa trường lớp học;Phần IX. Quy định về tiêu chuẩn thiết kế trường học;Phần X. Quy định về quy cách và các yêu cầu kỹ thuật của phòng học bộ môn;Phần XI. QĐ mới nhất về quy trình mua sắm tài sản cố định, công cụ, dụng cụ phục vụ trong trường học;Phần XII. Luật Quản lý tài sản nhà nước và quy định mới nhất về quản lý, sử dụng, bán đấu giá tài sản nhà nước.
Giúp Hiệu Trưởng Điều Hành Quản Lý Công Việc Đạt Hiệu Quả Cao
Giúp Hiệu Trưởng Điều Hành Quản Lý Công Việc Đạt Hiệu Quả Cao Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi mới quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay cũng như phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại. Và đặc biệt là người Hiệu trưởng phải đổi mới vai trò lãnh đạo và quản lý nhà trường, đây là một trong những yếu tố mang tính đột phá và quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Vấn đề này cần cụ thể qua phương pháp công tác của Hiệu trưởng từ xây dựng kế hoạch trong năm học; quản lý hoạt động dạy và học; quản lý giáo dục ngoài giờ; quản lý phát triển đội ngũ giáo viên… Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Những vấn đề cơ bản trong công tác quản lý của hiệu trưởng Phần II. Giải đáp các tình huống về công tác quản lý trong hệ thống giáo dục việt nam Phần III. Giải đáp các tình huống về điều lệ tổ chức và hoạt động của trường học Phần IV. Giải đáp các tình huống về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong trường học Phần V. Giải đáp các tình huống về tiêu chuẩn đánh công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia Phần VI. Giải đáp các tình huống về chuẩn hiệu trưởng và lãnh đạo trường học Phần VII. Giải đáp các tình huống về tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại giáo viên. Nội dung cuốn sách được tổng hợp 550 tình huống thường gặp trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động trường học. Đây là một tài liệu thực sự cần thiết cho các cơ quan quản lý trường học, hiệu trưởng, lãnh đạo trường học, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục và các bạn đọc khác quan tâm đến lĩnh vực giáo dục đào tạo.
Biệt Động Sài Gòn Những Trận Đánh Huyền Thoại
Biệt Động Sài Gòn Những Trận Đánh Huyền Thoại Trong công cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai, có một lực lượng đã dũng cảm, mưu trí và vô cùng gan dạ, nghĩ ra những cách đánh bất ngờ, khiến địch không thể trở tay kịp. Lực lượng ấy đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa, tạo ra sự đồng vọng khâm phục, hân hoan vô cùng to lớn trong lòng quần chúng nhân dân và là nỗi kinh hoàng của kẻ thù xâm lược.Đó chính là lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Những trận đánh của họ đã trở thành huyền thoại, là mốc son chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống quân xâm lược của nhân dân ta.Như một hành động tri ân với những người anh hùng Biệt động Sài Gòn, cuốn sách Biệt Động Sài Gòn - Những Trận Đánh Huyền Thoại được biên soạn để thế hệ sau biết và hiểu một cách sâu sắc những chiến công vĩ đại của những thế hệ đi trước.Sách tái hiện từng trận đánh của lực lượng Biệt động Sài Gòn, bên cạnh đó còn khắc họa cuộc đời, cuộc sống của những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trong chiến tranh và hòa bình.Nội dung của cuốn sách bao gồm hai phần chính sau:- Phần I. Những trận đánh không quên: Trình bày những trận đánh lừng lẫy của lực lượng Biệt động Sài Gòn, khiến quân thù khiếp vía, như: Trận đánh năm 1968, đánh vào Câu lạc bộ sĩ quan không quân, kho bom Phú Thọ Hòa, khách sạn Caravelle…- Phần II. Những con người huyền thoại: Khắc họa những cá nhân và tập thể những anh hùng trong lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, những con người bình thường, giản dị trong cuộc sống nhưng thật gan dạ, kiên cường và mưu trí khi đứng trước kẻ thù xâm lược và bè lũ tay sai bán nước.Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho mọi người mọi nhà. Khi tiếp cận cuốn sách này, chúng ta không chỉ hiểu thêm về lịch sử nước nhà với những con người bình dị mà vĩ đại, mà còn có thể học hỏi nhiều điều từ những nhân cách lớn lao của những chiến sĩ anh hùng. Từ đó, tự rèn luyện mình, thêm yêu và bảo vệ, kiến thiết đất nước ngày càng giàu đẹp.
552 Câu Xử Lý Tình Huống Trong Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học
552 Câu Xử Lý Tình Huống Trong Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học Nội dung cuốn sách 552 Câu Xử Lý Tình Huống Trong Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học bao gồm những nội dung chính sau:Phần I. Giải đáp các tình huống liên quan đến chế độ kế toán áp dụng trong trường học Phần II. Giải đáp các tình huống về phục hồi, xử lý tài liệu bị mất, bị hủy hoại và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán Phần III. Giải đáp các tình huống về cơ chế quản lý tài chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong trường học Phần IV. Giải đáp các tình huống về công tác quản lý thu, chi trong trường học Phần V. Giải đáp các tình huống về quản lý, sử dụng quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước Phần VI. Giải đáp các tình huống về chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công Phần VII. Giải đáp các tình huống về tiền lương và các khoản phụ cấp khác đối với giáo viên và cán bộ ngành giáo dụcPhần VIII.Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi đến tháng 12/2012).
Bản Lĩnh Người Lính Trong Thời Chiến Và Trong Thời Bình
Bản Lĩnh Người Lính Trong Thời Chiến Và Trong Thời Bình Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau: Phần 1: Những Cựu Chiến Binh Làm Kinh Tế Và Bí Quyết Để Trở Thành Doanh Nhân. Chương 1. Khi những cựu chiến binh làm kinh tế. Chương 2. Bí quyết để trở thành doanh nhân. Chương 3. Phát huy vai trò của doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phần 2: Dấu Ấn Của Những Người Lính Trên Lĩnh Vực Kinh Tế. Chương 1. Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Chương 2. Những thương binh, bệnh binh làm kinh tế giỏi. Chương 3. Những doanh nhân quân đội. Phần 3: Tỏa Sáng Doanh Nhân Việt Nam. Chương 1. Trương Gia Bình - Doanh nhân số 1 của làng công nghệ. Chương 2. Đoàn Nguyên Đức - Doanh nhân đa tài. Chương 3. Lê Phước Vũ - Doanh nhân nhà Phật