eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Quý Lâm - Kim Phượng”

Tìm Hiểu Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP
Tìm Hiểu Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP TPP là hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao với sự tham gia của 12 quốc gia là Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Brunei, Canada, Mexico, Peru, Chile, Australia, New Zealand. Như vậy, TPP sẽ có quy mô chiếm khoảng 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu. Vào ngày 4/10/2015, Việt Nam đã tuyên bố kết thúc đàm phán với kết quả là các nước tham gia đàm phán cùng thống nhất mục tiêu của Hiệp định TPP là một hiệp định toàn diện, tiêu chuẩn cao, tham vọng, toàn diện nhưng cân bằng về lợi ích và có tính đến chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước thành viên; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát huy sáng tạo; nâng cao năng suất lao động; tạo nhiều việc làm mới; nâng cao đời sống nhân dân và giảm nghèo và bảo vệ môi trường tạo điều kiện cho Doanh nghiệp Việt Nam những thuận lợi được hưởng từ TPP. Cuốn sách Tìm Hiểu Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được biên soạn  để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin đến với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và đông đảo bạn đọc về các vấn đề mới trên. Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính như sau: Phần I: Tìm hiểu Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) (Song ngữ Việt - Anh) Phần II: Luật doanh nghiệp (áp dụng 01/07/2015) và hướng dẫn chi tiết thi hành Phần III: Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (áp dụng 01/07/2015) và hướng dẫn chi tiết thi hành Phần IV: Luật đầu tư (áp dụng 01/07/2015) và hướng dẫn chi tiết thi hành.Cuốn sách là một tài liệu cần thiết giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà đầu tư và bạn đọc thuận tiện trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng đúng quy định của nhà nước.
Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy – Quy Định Chi Tiết Và Chỉ Đạo Trọng Tâm Áp Dụng Đối Với Các Cơ Quan, Đơn Vị
Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy - Quy Định Chi Tiết Và Chỉ Đạo Trọng Tâm Áp Dụng Đối Với Các Cơ Quan, Đơn Vị Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội.Từ khi Luật Phòng Cháy Chữa Cháy có hiệu lực thi hành, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự cố gắng thực hiện của các Bộ, ngành địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an, công tác phòng cháy và chữa cháy đã đạt được những kết quả quan trọng, việc phòng cháy ở nhiều nơi đã đi vào nền nếp, khi các vụ cháy xảy ra đã được chữa cháy tích cực, kịp thời nên đã giảm thiệt hại về người và tài sản; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ngày càng phát triển sâu rộng; hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy được tăng cường…, những kết quả đó từng bước kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra trong thời gian qua, góp phần đảm bảo an ninh, quốc gia, trật tự, an toàn xã hội phục vụ sự phát triển bền vững nền kinh tế – xã hội của đất nước.Cuốn sách Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy Quy Định Chi Tiết - Và Chỉ Đạo Trọng Tâm Áp Dụng Đối Với Các Cơ Quan, Đơn Vị nhằm cung cấp cho bạn đọc các quy định pháp luật mới nhất về công tác phòng cháy và chữa cháy. Nội dung cuốn sách bao gồm một số phần chính sau:Phần I. Luật Phòng cháy và chữa cháy và các quy định hướng dẫn chi tiết công tác phòng cháy và chữa cháy Phần II. Chỉ đạo trọng tâm của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy Phần III. Hướng dẫn phí, lệ phí trong thẩm duyệt thiết kế và kiểm định phương tiện về phòng cháy và chữa cháy. ...
Luật Kế Toán – Luật Kiểm Toán Và Hướng Dẫn Mới Về Mua Sắm Hàng Hóa, Tiêu Chuẩn, Định Mức, Chế Độ Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Áp Dụng Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Nhà Nước
Luật Kế Toán - Luật Kiểm Toán Và Hướng Dẫn Mới Về Mua Sắm Hàng Hóa, Tiêu Chuẩn, Định Mức, Chế Độ Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Áp Dụng Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Nhà Nước Ngày 20/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Kế toán số 88/2015/QH13, trong đó điểm nội bật là cụ thể về Báo cáo tài chính nhà nước. Theo đó, Báo cáo tài chính nhà nước được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế và các đơn vị có liên quan khác thuộc khu vực nhà nước, dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính nhà nước, kết quả hoạt động tài chính nhà nước và lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.Đồng thời, nhằm tăng cường công tác áp dụng luật để quản lý mua sắm tài sản công, tiết kiệm ngân sách nhà nước, khắc phục được tình trạng mua sắm tài sản không hiệu quả, vượt chuẩn, định mức, vượt nhu cầu thực tế và mua sắm xa xỉ, không hiệu quả.... Ngày 26-02-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Theo đó, việc mua sắm theo phương thức tập trung sẽ được áp dụng đối với các tài sản có số lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, được áp dụng mua sắm tập trung từ năm 2016 và áp dụng cách thức thực hiện mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung, cách thức ký hợp đồng trực tiếp như trong giai đoạn thí điểm đang thực hiện sẽ chỉ được áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt.Cuốn sách Luật Kế Toán - Luật Kiểm Toán Và Hướng Dẫn Mới Về Mua Sắm Hàng Hóa, Tiêu Chuẩn, Định Mức, Chế Độ Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Áp Dụng Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Nhà Nước được biên soạn để góp phần giúp cán bộ làm công tác kế toán tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện tốt công tác của mình.Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần I. Luật Kế toán được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017); Phần II. Luật Kiểm toán nhà nước được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016); Phần III. Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ và hướng dẫn mua sắm các loại tài sản theo phương thức tập trung; Phần IV. Tiêu chuẩn – Định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Phần V. Hướng dẫn quản lý, thanh toán và quyết toán vốn ngân sách nhà nước; Phần VI. Chế độ kiểm soát các khoản chi ngân sách và quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán; Phần VII. Quy trình kiểm tra, thanh tra tài chính trong và ngoài ngân sách nhà nước; Phần VIII. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán.Hy vọng đây là một tài liệu thực sự cần thiết giúp cho cho các kế toán trưởng và cán bộ làm công tác kế toán thuận tiện trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng đúng quy định của nhà nước.
Luật Công An Nhân Dân Và Quy Trình Tiếp Công Dân, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo, Kiến Nghị
Luật Công An Nhân Dân Và Quy Trình Tiếp Công Dân, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo, Kiến Nghị Trong những năm qua, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chúng ta đang xây dựng một xã hội có trật tự, kỷ cương, trong đó mọi người được sống yên ổn trên cơ sở các quy phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức, pháp lý của đất nước Việt Nam. Công an nhân dân góp phần quan trọng trong công tác tham mưu, hướng dẫn và trực tiếp giữ gìn trật tự an ninh và tham gia bài trừ các tệ nạn xã hội… Vì vậy, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều quy định mới nhằm tạo hành lang pháp lý để ngành công an điều hành tổ chức tốt hoạt động của ngành cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuốn sách Luật Công An Nhân Dân Và Quy Trình Tiếp Công Dân, Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo, Kiến Nghị được biên soạn để giúp các cơ quan, đơn vị trong ngành công an kịp thời nắm bắt những quy định mới trên. Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần I. Luật công an nhân dân và chi tiết, biện pháp thi hành Phần II. Điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ công an nhân dânPhần III. Công tác chỉ đạo điều hành tổ chức hoạt động ngànhPhần IV. Luật căn cước công dân và công tác cấp, quản lý thẻ căn cước công dânPhần V. Xuất nhập cảnh, cư trú của công dân việt nam và người nước ngoài tại việt namPhần VI. Quy trình tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị Phần VII. Chính sách thi đua khen thưởng và kỷ luật trong công an nhân dân, công an xãPhần VIII. Chế độ, chính sách trợ cấp đối với cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân và thân nhân.Hy vọng đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo cần thiết trong quá trình công tác của các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và tất cả các bạn đọc.
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật &Hướng Dẫn Về Soạn Thảo Văn Bản Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật &Hướng Dẫn Về Soạn Thảo Văn Bản Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Cuốn sách Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật &Hướng Dẫn Về Soạn Thảo Văn Bản Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp được biên soạn để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản. Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần I. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII;Phần II. Kỹ năng soạn thảo văn bản trong cơ quan, đơn vị hành chính;Phần III. Quy chế xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;Phần IV. Hướng dẫn rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm phá luật;Phần V. Luật Lưu trữ và phương hướng,nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ;Phần VI. Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động quản lý tài liệu lưu trữ;Phần VII. Nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức; Phần VIII. Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Dành Cho Lãnh Đạo Và Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Ngành Y Tế
Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Dành Cho Lãnh Đạo Và Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Ngành Y Tế Lãnh đạo ngành y tế, giám đốc các bệnh viện, các cơ sở điều trị, các trạm y tế, các trung tâm y tế dự phòng và cán bộ, công chức viên chức ngành y tế trong quá trình ra quyết định, tổ chức, điều hành và kiểm soát công việc, không thể thiếu được công cụ hữu hiệu là hệ thống soạn thảo văn bản. Trong thực tế nhận thức đúng, hiểu thấu và viết chuẩn một loại văn bản nào đó cần nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa việc chuẩn bị các bài diễn văn, phát biểu trong các ngày lễ, hội họp, hoặc phát động phong tào thi đua trong ngành, trong bệnh viện… cũng rất được lãnh đạo, cán bộ quản lý quan tâm.Cuốn sách Hướng Dẫn Soạn Thảo Văn Bản Dành Cho Lãnh Đạo Và Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Ngành Y Tế được biên soạn nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản trong lĩnh vực y tế.Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần I. Mẫu diễn văn phát biểu tại các sự kiện quan trọng trong ngành y tế.Phần II. Mẫu văn bản về hành nghề khám chữa bệnh, hành nghề dược.Phần III. Mẫu văn bản các cơ sở điều trị, bệnh viện, phòng xét nghiệm, trạm y tế thường dùng.Phần IV. Mẫu văn bản về sản xuất, gia công kinh doanh thuốc.Phần V. Mẫu văn bản hành chính, tài chính mua sắm thông thường.Phần VI. Mẫu văn bản quản lý hoạt động y tế của địa phương.Phần VII. Mẫu hợp đồng trong lĩnh vực y tế.Phần VIII. Mẫu văn bản về thanh tra, kiểm tra.Phần IX. Mẫu văn bản về thi đua, khen thưởng ngành y tế.Cuốn sách đã hệ thống hóa, tập hợp những quy định mới nhất về soạn thảo, ban hành văn bản và những mẫu văn bản, mẫu hợp đồng, mẫu diễn văn, bài phát biểu đã được sử dụng trong thực tế hoạt động của ngành y tế. Đây là tài liệu nghiên cứu tham khảo có giá trị cần thiết cho các cơ quan quản lý ngành y tế, các nhà thuốc, các cơ sở điều trị vv…cũng như các bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực soạn thảo văn bản ngành y tế
Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước, Luật Ngân Sách Nhà Nước Và Quản Lý Sử Dụng Chi Tiêu Nội Bộ, Thanh Toán, Quyết Toán Nguồn Vốn Ngân Sách
Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước, Luật Ngân Sách Nhà Nước Và Quản Lý Sử Dụng Chi Tiêu Nội Bộ, Thanh Toán, Quyết Toán Nguồn Vốn Ngân Sách Ngân sách nhà nước là một công cụ chính sách tài chính quan trọng của một quốc gia, là một khâu quan trọng trong điều tiết vĩ mô. Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, đổi mới quản lý thu, chi sẽ tạo điều kiện tăng thu ngân sách và sử dụng ngân sách sẽ tiết kiệm và có hiệu quả hơn; Giúp chúng ta sớm đạt được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.Cuốn sách Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước, Luật Ngân Sách Nhà Nước Và Quản Lý Sử Dụng Chi Tiêu Nội Bộ, Thanh Toán, Quyết Toán Nguồn Vốn Ngân Sách được biên soạn để kịp thời giúp cán bộ làm công tác kế toán nắm bắt những thông tin mới trên. Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Luật ngân sách nhà nước (có hiệu thi hành từ năm ngân sách 2017) Phần II. Giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Phần III. Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; Phần IV. Tiêu chuẩn, định mức mua sắm và khấu hao tài sản máy móc, thiết bị trong cơ quan nhà nước; Phần V. Công tác quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Phần VI. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng năm ngân sách 2016. Hy vọng đây là một tài liệu thực sự cần thiết giúp cho cho các kế toán trưởng và cán bộ làm công tác kế toán thuận tiện trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng đúng quy định của nhà nước.
Chính Sách Đối Với Lao Động Nữ Và Các Hướng Dẫn Mới Nhất Liên Quan Đến Người Lao Động
Chính Sách Đối Với Lao Động Nữ Và Các Hướng Dẫn Mới Nhất Liên Quan Đến Người Lao Động Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc ban hành các chế độ, chính sách để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, trong đó đặc biệt là lao động nữ. Bộ luật Lao động ngoài một số điều quy định chung, đã giành Chương X “Những quy định riêng đối với lao động nữ”. Trong đó, quy định về chính sách đối với lao động nữ, quyền của lao động nữ và trách nhiệm của người sử dụng đối với lao động nữ.Nhằm chi tiết vấn đề trên, ngày 01-10-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. Góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của người lao động nói chung, đặc biệt là lực lượng lao động nữ làm việc trong các doanh nghiệp, các khu công nghiệp.Cuốn sách Chính Sách Đối Với Lao Động Nữ Và Các Hướng Dẫn Mới Nhất Liên Quan Đến Người Lao Động được biên soạn để cung cấp những thông tin mới nhất trong công tác quản lý người lao động, chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế cho người lao động và đặc biệt là chính sách đối với người lao động nữ đến với tất cả cộng đồng các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị sự nghiệp. Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần I. Bộ luật lao động và chính sách đặc thù đối với lao động nữ;Phần II. Luật việc làm và hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp;Phần III. Luật an toàn, vệ sinh lao động và công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;Phần IV. Chính sách tiền lương, tiền thưởng và hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp;Phần V. Luật bảo hiểm xã hội, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế và chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần.Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với tất cả các cơ quan ban ngành, các doanh nghiệp và tất cả bạn đọc.
Cẩm Nang Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ Các Cấp – Chỉ Đạo Công Tác Đại Hội Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII Của Đảng
Cẩm Nang Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ Các Cấp - Chỉ Đạo Công Tác Đại Hội Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII Của Đảng Tổ chức cơ sở Đảng (chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, duy trì phong trào cách mạng của quần chúng, đưa đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực.Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định: “Với vị trí là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng rất quan trọng. Phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, làm cho tổ chức này thực sự trong sạch, vững mạnh...”. Muốn toàn Đảng mạnh thì từng Đảng viên và từng tổ chức cơ sở Đảng phải mạnh. Vì vậy trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định, Quy định, Chỉ thị... nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Đặc biệt là chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp lần thứ XII của Đảng sẽ được tổ chức vào quý I-2016, đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Để có tài liệu phục vụ các cấp ủy Đảng, các chi bộ, lãnh đạo cấp ủy và các Đảng viên tìm hiểu về Cẩm Nang Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ Các Cấp - Chỉ Đạo Công Tác Đại Hội Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XII Của Đảng.Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Phần I. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành; Phần II. Chỉ đạo tuyên truyền và thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Phần III.Hướng dẫn triển khai công tác trọng tâm của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Phần IV. Đổi mới, hoàn thiện một số chủ trương, chính sách của Đảng trong tình hình mới; Phần V. Công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở; Phần VI. Chính sách quản lý xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong sạch, vững mạnh; Phần VII. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát và xử lý, thi hành kỷ luật Đảng.Đây là một tài liệu cần thiết và hữu ích cho công tác của các cấp ủy Đảng, các chi bộ, lãnh đạo cấp ủy và các Đảng viên.
Biểu Thuế Xuất Khẩu – Nhập Khẩu MFN/WTO – ATIGA – VCFTA – ACFTA – AKFTA – VKFTA – AJCEP – VJEPA – AANZFTA – AIFTA – VAT Năm 2016 (Song Ngữ Việt – Anh)
Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - ACFTA - AKFTA - VKFTA - AJCEP - VJEPA - AANZFTA - AIFTA - VAT Năm 2016 (Song Ngữ Việt - Anh) Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO. Vì vậy, Việt Nam phải sửa đổi, bổ sung những chính sách thuế xuất khẩu - nhập khẩu để phù hợp với thông lệ quốc tế. Cuốn sách Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - ACFTA - AKFTA - VKFTA - AJCEP - VJEPA - AANZFTA - AIFTA - VAT Năm 2016 (Song Ngữ Việt - Anh) được biên soạn để giúp các doanh nghiệp xuất khẩu và cán bộ thực hiện nghiệp vụ khi khai báo hải quan được cập nhật đầy đủ các dòng thứ và thuế suất hiện hành. Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất. Danh mục văn bản quy chiếu và bố cục biểu thuế nhập khẩuPhần thứ hai. Danh mục mức thuế suất của biểu thuế nhập khẩuPhần thứ ba. Danh mục mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu. Cuốn sách được cập nhật mới nhất, đầy đủ nhất về Danh mục hàng hóa có thuế suất áp dụng cho tất cả các tờ khai hải quan từ ngày 01-04-2016. Hy vọng cuốn sách thực sự có giá trị thiết thực và giúp cho bạn đọc tìm kiếm nhanh các dòng thuế cũng như mức thuế suất của từng mặt hàng.
Biểu Thuế Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu MFN/WTO – ATIGA – VCFTA – ACFTA – AKFTA – VKFTA – AJCEP – VJEPA – AANZFTA – AIFTA – VAT Năm 2016
Biểu Thuế Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - ACFTA - AKFTA - VKFTA - AJCEP - VJEPA - AANZFTA - AIFTA - VAT Năm 2016 Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, chính sách thuế nói chung và chính sách thuế cho hoạt động xuất khẩu – nhập khẩu nói riêng luôn được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo việc tuân thủ theo các nguyên tắc thuế quan mà Việt Nam cam kết với các tổ chức kinh tế thế giới cũng như các tổ chức kinh tế trong khu vực. Đồng thời, nhằm mục tiêu cắt giảm các mức thuế suất theo lộ trình cam kết WTO của Việt Nam cũng như tăng thuế nhập khẩu những mặt hàng mà Việt Nam đã sản xuất được trong khi trước đây chỉ dựa vào nhập khẩu để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước trong bối cảnh cạnh tranh cao của nền kinh tế. Với mục đích kịp thời cung cấp cho bạn đọc những thông tin trên. Nhà xuất bản Kinh tế xuất bản cuốn sách Biểu Thuế Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu MFN/WTO - ATIGA - VCFTA - ACFTA - AKFTA - VKFTA - AJCEP - VJEPA - AANZFTA - AIFTA - VAT Năm 2016.Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất. Danh mục và mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩuPhần thứ hai. Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất nhập khẩuPhần thứ ba. Hệ thống văn bản liên quanBiểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2016 là tài liệu sử dụng trong công tác xuất nhập khẩu Việt Nam dành cho cán bộ thuế xuất nhập khẩu, cán bộ Hải quan và tổ chức cá nhân quan tâm đến lĩnh vực xuất khẩu nhập khẩu áp dụng năm 2016, được cập nhật đầy đủ các thông tư hướng dẫn mới nhất về thuế xuất khẩu nhập khẩu mới nhất như: Thông Tư số 165/2014/TT-BTC - ATIGA, Thông Tư số 166/2014/TT-BTC - ACFTA; Thông Tư số 167/2014/TT-BTC - AKFTA; Thông Tư số 168/2014/TT-BTC - AANZFTA; Thông Tư số 169/2014/TT-BTC - AIFTA; Thông Tư số 83/2014/TT-BTC - VAT; TT số 162/2013/TT-BTC - VCFTA; Thông Tư số 24/2015/TT-BTC (AJCEP)ngày 14-2-2015 ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật bản giai đoạn 2015-2019; Thông Tư số 25/2015/TT-BTC (VJEPA) ngày 14-2-2015 ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản giai đoạn 2015-2019; Thông Tư số 201/2015/TT-BTC - VKFTA ngày 16-12-2015, Thông Tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16-11-2015 ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2016 được trình bày khoa học và chi tiết từng loại thuế cũng như mức thuế suất hàng hóa và thuế giá trị gia tăng để thuận tiện khi tra cứu mức thuế suất và áp thuế cho chính xác.
Biểu Thuế Xuất Khẩu – Nhập Khẩu 2016 (Song Ngữ Việt – Anh)
Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2016 Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO. Vì vậy, Việt Nam phải sửa đổi, bổ sung những chính sách thuế xuất khẩu - nhập khẩu để phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời Việt Nam cũng phải thực hiện nhiều điều khoản bắt buộc, trong đó có cam kết về ưu đãi thuế quan cho các nước trong khối WTO. Cuốn sách Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2016 được biên soạn nhằm giúp các doanh nghiệp xuất khẩu và cán bộ thực hiện nghiệp vụ khi khai báo hải quan được cập nhật đầy đủ các dòng thuế và thuế suất hiện hành.Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính sau đây:Phần thứ nhất: Danh mục văn bản quy chiếu và bố cục biểu thuế nhập khẩuPhần thứ hai: Danh mục mức thuế suất của biểu thuế nhập khẩuPhần thứ ba: Danh mục mức thuế suất của biểu thuế suất khẩu.Cuốn sách được cập nhật mới nhất, đầy đủ nhất về Danh mục hàng hóa các thuế suất áp dụng cho tất cả các tờ khai hải quan từ ngày 01/01/2016. Cuốn sách Biểu Thuế Xuất Khẩu - Nhập Khẩu 2016 thực sự có giá trị thiết thực và giúp cho bạn dọc tìm kiếm nhanh các dòng thuế cũng như mức thuế suất của từng mặt hàng.