eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Quốc Việt - Nguyễn Hoàng”

Bé Tập Kể Chuyện – Gà Mái Đẻ Trứng
Bé Tập Kể Chuyện - Gà Mái Đẻ Trứng Dựa theo chương trình kể chuyện của học sinh tiểu học, các câu chuyện được tóm lược lại, hình ảnh minh họa sinh động. Nội dung sách hướng các em tới những điều hay lẽ phải, giáo dục các em những đức tính cần thiết để trở thành người công dân tốt.