eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Quang Tâm (Sưu tầm - Hệ thống)”

Những Hiện Tượng Siêu Phàm Kỳ Bí Trọng Văn Hóa Phật Giáo Huyền Thoại & Thực Tế
Những Hiện Tượng Siêu Phàm Kỳ Bí Trọng Văn Hóa Phật Giáo Huyền Thoại & Thực Tế Đạo Phật khởi nguồn từ Ấn Độ và lan tỏa, thấm sâu bén rễ ra khắp thế giới, và có những đóng góp với nhiều di sản vật chất và tinh thần vào kho tàng văn hóa nhân loại, ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển văn hóa của nhân loại: kiến trúc chùa tháp, các tác phẩm điêu khắc tượng thờ, tranh thờ Phật giáo, đồ thờ cúng,… cùng những giá trị về tư tưởng, đạo đức, văn học và nhiều nghi lễ Phật giáo khác.Điều đặc biệt là trong nền văn hóa Phật giáo tồn tại vô vàn những điều kỳ diệu, siêu phàm được kết tinh từ sự tu tập và lòng bác ái, từ bi hỷ xả như Đức Phật, các vị Phật, bồ tát, các vị tăng ni, Phật tử...; cùng với những giá trị nhân văn khác khiến cho Phật giáo phát triển và sống mãi với thời gian.Những kết tinh của văn hóa Phật giáo trên nhiều phương diện khiến nhân loại ngạc nhiên, thích thú, thán phục và kính ngưỡng. Cuốn sách Những Hiện Tượng Siêu Phàm Kỳ Bí Trọng Văn Hóa Phật Giáo Huyền Thoại & Thực Tế được biên soạn với mục đích cung cấp cho người đọc những tài liệu lý thú, bổ ích.Nội dung của cuốn sách bao gồm các phần chính sau: Phần I. Phật giáo trong đời sống tâm linh người Việt – Tìm tòi và suy ngẫm (Tìm hiểu và lý giải những ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đến đời sống tâm linh người Việt trên nhiều phương diện; đồng thời trình bày những nghiên cứu về lời dạy của Đức Phật, nhằm giúp người đọc rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trong cuộc sống, nhất là đang trong tình trạng tâm tính đang trong tình trạng không cân bằng).Phần II. Phật lực của Đức Phật, các vị Bồ tát, Thánh tăng (Trình bày những khả năng siêu phàm và lòng từ bi, hỷ xả của Đức Phật, các vị Bồ tát, Thánh tăng... trong việc thu phục người, vật... có ác niệm. Bên cạnh đó, trình bày hành trạng 10 đại đệ tử của Đức Phật).Phần III. Xá lợi – bảo vật Phật giáo và khả năng siêu phàm của các vị tăng, ni (Trình bày về xá lợi cũng như những nghiên cứu khám phá bí ẩn của xá lợi dưới nhiều góc độ; ngoài ra cũng tìm hiểu những khả năng siêu phàm của các vị tăng ni, thiền sư trong tu tập và đời sống ở khắp nơi ...).Cuốn sách sẽ đưa người đọc phiêu du trên những hành trình khám phá đầy ngạc nhiên, kính ngưỡng trong không gian của văn hóa Phật giáo đầy huyền bí, linh thiêng và từ tâm.