eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Quang Huy - Ánh Tuyết - Quang Hiển”

Photoshop Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Tập 2)
Photoshop Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Tập 2) Cuốn sách Photoshop Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Tập 2) với nội dung chủ yếu xoay quanh chủ đề Layer. Thực chất, Layer được gọi là lớp ảnh, được quản lý bởi Layers. Ngoài việc tìm hiểu layer, sách còn giới thiệu các chức năng gắn liền với layer như: Clipping Mask, Layer Mask, Blending Mode, công cụ text trong Photoshop Cs6. Nội dung sách gồm nhiều bài tập ứng dụng về việc sử dụng lớp Layers, giúp bạn hiểu rõ và khai thác hiệu quả layer trong quá trình xử lý ảnh. Với những hướng dẫn, minh họa rõ ràng cả về lý thuyết lẫn thực hành cùng các files thực hành sẽ giúp bạn có thể ứng dụng Photoshop Cs6 trong công việc thực tế và hiệu quả nhất. Cuốn sách Photoshop Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Tập 2) bao gồm 8 chương: Chương 1: Giới thiệu cơ bản về Layer Chương 2: Quản lý Layer Chương 3: Áp dụng hiệu ứng layer style cho ảnh Chương 4: Tìm hiểu và làm việc với chức năng fill layer Chương 5: Làm việc với chức năng Blending Mode Chương 6: Tìm hiểu Clipping Mask và Layer Mask Chương 7: Làm việc với Type tool Chương 8: Bài tổng hợp.