eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Quan Bình - Kim Dân”

49 Tình Huống Học Nói Tiếng Hoa Cấp Tốc (Kèm CD) – Tái Bản
49 Tình Huống Học Nói Tiếng Hoa Cấp Tốc Nội dung đơn giản, ngôn từ diễn đạt dễ hiểu, thực tế với những câu giao tiếp hàng ngày. Phần phiên âm bao gồm cả phiên âm quốc tế và Việt hóa. Nội dung gồm các phần: - Đàm thoại - Công việc, nghề nghiệp - Sức khỏe - Du lịch - Dịch vụ - Sở thích, Tính cách
49 Tình Huống Học Nói Tiếng Hoa Cấp Tốc (Kèm CD)
49 Tình Huống Học Nói Tiếng Hoa Cấp Tốc Nội dung đơn giản, ngôn từ diễn đạt dễ hiểu, thực tế với những câu giao tiếp hàng ngày. Phần phiên âm bao gồm cả phiên âm quốc tế và Việt hóa. Nội dung gồm các phần: - Đàm thoại - Công việc, nghề nghiệp - Sức khỏe - Du lịch - Dịch vụ - Sở thích, Tính cách