eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phương Nhi (Sưu tầm & Giới thiệu)”

Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Núi Ngũ Hành
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Núi Ngũ Hành Việt Nam có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Núi Ngũ Hành tập hợp những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất: 1. Sự tích núi Ngũ Hành 2. Sự tích cá nược 3. Sự tích cá thờn bơn 4. Sự tích con dã tràng 5. Sự tích con kiến vàng 6. Sự tích hoa cẩm chướng 7. Sự tích Hồ Gươm 8. Sự tích hòn vọng phu 9. Thằng trời đánh 10. Giàu có tạm thời 11. Tích loài chim yến.
Truyện Cổ Tích Thế Giới Chọn Lọc: Công Chúa Da Lừa
Truyện Cổ Tích Thế Giới Chọn Lọc: Công Chúa Da Lừa Thế Giới có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Thế Giới Chọn Lọc: Công Chúa Da Lừa tập hợp những truyện cổ tích Thế Giới hay nhất: 1. Công chúa da lừa 2. Nhà thuật sĩ 3. Mao vương và chú mèo thông minh 4. Mũi tên vàng 5. Hoàng tử và chiếc nhẫn thần 6. Tặng vật của người cha.
Truyện Cổ Tích Thế Giới Chọn Lọc: Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
Truyện Cổ Tích Thế Giới Chọn Lọc: Cô Bé Quàng Khăn Đỏ Thế Giới có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Thế Giới Chọn Lọc: Cô Bé Quàng Khăn Đỏ tập hợp những truyện cổ tích Thế Giới hay nhất: 1. Cô bé quàng khăn đỏ 2. Câu chuyện chia 5 chiếc bánh 3. Lâu đài ba sư tử vàng 4. Lấy vợ tiên 5. Lời nguyền độc ác 6. Quả đấm thép 7. Chim họa mi 8. Quả chuông xanh 9. Hoàng tử lấy vợ rùa.
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Trầu Cau
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Trầu Cau Việt Nam có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Trầu Cau tập hợp những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất: 1. Sự tích trầu cau 2. Chàng Ngốc được kiện 3. Nàng Cóc 4. Hà Ô Lôi 5. Sự tích tháp báo ân 6. Sự tích Ông đầu rau 7. Gốc tích tiếng kêu của Vạc, Cộc, Dủ Dỉ, Đa Đa và Chuột 8. Cây Cầu phúc đức 9. Quả bầu kỳ lạ ...
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Tấm Cám
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Tấm Cám Việt Nam có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Tấm Cám tập hợp những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất: 1. Chuyện Tấm Cám 2. Thần giữ của 3. Bốn cô gái muốn lấy chồng hoàng tử 4. Chàng mồ côi và 6 cô gái 5. Cô gái thông minh 6. Nợ duyên trong mộng 7. Miếng trầu kỳ diệu 8. Người lấy cóc 9. Nợ tình chưa trả 10. Mẹ Rùa và nàng Lan Chi 11. Lọ nước thần 12. Lý Ông Trọng.
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sơn Tinh – Thủy Tinh
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sơn Tinh - Thủy Tinh Việt Nam có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sơn Tinh - Thủy Tinh tập hợp những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất: 1. Sơn Tinh Thủy Tinh 2. Sự tích vết trắng dưới cổ trâu 3. Trường ca Đam San 4. Sự tích các vị thần 5. Chàng Cóc 6. Sự tích con muỗi 7. Sự tích tháp bà 8. Anh hùng giết thuồng luồng 9. Ba chàng thiện nghệ 10. Thần núi Tản Viên 11. Cô gái lấy chồng trăn 12. Sinh con rồi mới sinh cha 13. Vua ăn cám 14. Những ngày ăn kiêng trong năm.
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Chú Cuội
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Chú Cuội Việt Nam có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Chú Cuội tập hợp những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất: 1. Sự tích chú Cuội 2. Sự tích bãi tiên 3. Chiếc thoi vàng 4. Sự tích cây cọ có gai 5. Sự tích trâu không có hàm răng trên 6. Sự tích chiếc kèn môi 7. Sự tích cái vỏ dao 8. Sự tích con nhái 9. Sự tích con kền kền 10. Sự tích gà gáy sáng. ...
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Thánh Gióng
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Thánh Gióng Việt Nam có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Thánh Gióng tập hợp những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất: 1. Sự tích Thánh Gióng 2. Nàng vỏ trứng 3. Nghề đặc biệt 4. Chàng Lùn 5. Chàng Ngàn Mụ Hạt Cơm 6. Chàng Bọt Thây 7. Chàng trai nghèo khổ 8. Chiếc áo tàng hình 9. Ngưu lang Chức Nữ 10. Hai cây khế 11. Sự tích gà gáy sáng 12. Gốc tích cái nốt dưới cổ Trâu.
Truyện Cổ Tích Thế Giới Chọn Lọc: Đôi Hia 7 Dặm
Truyện Cổ Tích Thế Giới Chọn Lọc: Đôi Hia 7 Dặm Thế Giới có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Thế Giới Chọn Lọc: Đôi Hia 7 Dặm tập hợp những truyện cổ tích Thế Giới hay nhất: 1. Đôi hia bảy dặm 2. Công chúa mặt trời 3. Bác nhà nghèo và đàn dê 4. Người thợ săn tài giỏi 5. Đứa con thần mặt trời.
Truyện Cổ Tích Thế Giới Chọn Lọc: Bạch Tuyết & Hoa Hồng
Truyện Cổ Tích Thế Giới Chọn Lọc: Bạch Tuyết & Hoa Hồng Thế Giới có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Thế Giới Chọn Lọc: Bạch Tuyết & Hoa Hồng tập hợp những truyện cổ tích Thế Giới hay nhất: 1. Bạch Tuyết và Hồng Hoa 2. Bông hồng trắng nhiệm màu 3. Câu thần chú 4. Chàng Mohamet thông minh 5. Chiếc hòm bay 6. Con ngựa thần 7. Con ngựa bằng vàng 8. Vua chích chòe 9. Con chim lửa 10. Thành phố vàng 11. Người bối rối.
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Dưa Hấu
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Dưa Hấu Việt Nam có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Sự Tích Dưa Hấu tập hợp những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất: 1. Sự tích dưa hấu 2. Người hóa nai 3. Hòa thượng và người thợ giày 4. Cái cân rỗng ruột 5. Cái chén sơn son 6. Cái hũ thần thông 7. Con kiến kiện củ khoai 8. Ông Nghè hóa cọp 9. Thuồng luồng hóa rồng. ...
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Cây Tre Trăm Đốt
Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Cây Tre Trăm Đốt Việt Nam có kho tàng truyện cổ tích vô cùng đa dạng và phong phú. Những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ của mỗi người qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Truyện cổ tích không chỉ mang giá trị giải trí mà còn chứa đựng những bài học đạo đức quý giá có tính giáo dục cao. Cuốn sách Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọn Lọc: Cây Tre Trăm Đốt tập hợp những truyện cổ tích Việt Nam hay nhất: 1. Cây tre trăm đốt 2. Năm anh em 3. Nàng Nguyệt Hương 4. Hồn Trương Ba, da hàng thịt 5. Đồng tiền vạn lịch 6. Trọng nghĩa khinh tài 7. Chú bé thông minh 8. Bích câu kỳ ngộ 9. Ala và mặt trăng 10. Của thiên trả địa 11. Lấy chồng dê.