eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phương Hoa - Quang Hiển”

Sketchup Và Vray Dành Cho Người Tự Học
Sketchup Và Vray Dành Cho Người Tự Học Cuốn sách Sketchup Và Vray Dành Cho Người Tự Học gồm 11 bài tập chủ yếu hướng dẫn thực hành với Vray nhưng cũng giới thiệu sơ lược lại phần lí thuyết cơ bản về Sketchup trong các bài tập đầu tiên để nếu bạn đọc nào chưa thực hành với Sketchup vẫn có thể thực hành theo các hướng dẫn trong sách. Bài tập 1: Tổng quan về Sketchup; Bài tập 2:Tổng quan về Vray for Sketchup; Bài tập 3: Ánh sáng trong Vray; Bài tập 4: Hiệu chỉnh đèn với Light Editor; Bài tập 5: Hiệu chỉnh vật liệu;...Nội dung sách ngoài các bài tập thiết kế nội - ngoại thất còn trình bày về lý thuyết các tham số trong các hộp thoại khi sử dụng V-Ray giúp người học sử dụng hiệu quả chương trình.