eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phương Hạnh”

Được Cả Nước Lẫn Cái
Được Cả Nước Lẫn Cái Truyện cười phóng tác từ tiếu lâm Việt Nam. Mời các bạn đón đọc.
Bây Giờ Mới Thò Đầu Ra
Bây Giờ Mới Thò Đầu Ra Truyện cười phóng tác từ tiếu lâm Việt Nam. Mời các bạn đón đọc.
Nói Láo Như Bò
Nói Láo Như Bò Truyện cười phóng tác từ tiếu lâm Việt Nam. Mời các bạn đón đọc.
Ba Lăm Hạng Nặng
Ba Lăm Hạng Nặng Truyện cười phóng tác từ tiếu lâm Việt Nam. Mời các bạn đón đọc.