eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phùng Thị Nguyệt - Phạm Quang Hiển”

Phân Tích – Tính Toán Thiết Kế Kết Cấu Với Robot Tructural Analysis
Phân Tích - Tính Toán Thiết Kế Kết Cấu Với Robot Tructural Analysis Autodesk Robot Structural Analysis Professional (Robot) là một chương trình phân tích cấu trúc toàn diện tích hợp duy nhất cung cấp các kỹ sư kết cấu khả năng phân tích cao cấp những cấu trúc lớn, phức tạp được ứng dụng rộng trong mô hình hóa, phân tích và thiết kế nhiều loại kết cấu bao gồm phân tích tuyến tính cũng như phi tuyến bất kỳ cấu trúc nào như các tòa nhà, cầu, công trình dân dụng và các cấu trúc đặc biệt khác trong xây dựng. Chương trình cho phép người dùng tạo ra các kết cấu, thực hiện phân tích, xác minh kết quả đạt được và thực hiện kiểm tra tiêu chuẩn tính toán của các thành phần, chuẩn bị tài liệu cho tính toán, thiết kế kết cấu. Kết hợp với Autodesk Revit Structure, Robot mở rộng quá trình cơ cấu BIM (Building Information Modeling), cho phép các kỹ sư nhanh chóng thực hiện phân tích kỹ thuật và xây dựng toàn diện trên nhiều loại kết cấu công trình. Chuyên đề ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL bao gồm hai tập: Tập 1 - ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2011 DÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC: Bạn đọc được giới thiệu cách tính toán, phân tích những kết cấu cơ bản trong xây dựng thông qua 10 bài tập, được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao giúp người học lần lượt phân tích và tính toán thiết kế những cấu trúc căn bản trong ngành từ khung 2D, phân tích lực đàn hồi, khung 2D tải động, khung 3D tải động, kết cấu thép 3D - nối thép, khung thép 3D dạng khối, phân tích sàn bê tông, cấu trúc khối, cấu trúc vỏ v.v. Tập 2 - THIẾT KẾ KẾT CẤU VỚI ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2011: Trình bày cách tính toán, phân tích những kết cấu nâng cao cũng như mối liên kết giữa Robot Structural Analysis Professional và Revit Structure thông qua 11 bài tập.