eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phụng Sơn”

Cuộc Hành Trình Tâm Linh Của Steve Jobs
Cuộc Hành Trình Tâm Linh Của Steve Jobs Là người đồng sáng lập công ty Apple, Steve Jobs đã cống hiến cho nhân loại hơn 230 phát minh và đồng sáng kiến và đưa ngành kỹ thuật điện tử lên đến đỉnh cao của thời đại. Các phát minh lớn nhất của ông, nổi tiếng nhất là iPods, iPhones và iPads đã mang lại sự tiện dụng trong truyền thông cho khoảng 1 tỷ người trên hành tinh, góp phần mang lại niềm vui và hiệu quả truyền thông giữa con người với con người. Dù trải qua nhiêu thăng trầm, có khi bị truất phế khỏi công ty do chính ông sáng lập, Steve Jobs đã vượt qua các cung bậc của khổ đau, trải nghiệm thiền quán, nhờ đó làm chủ được mình trong vinh nhục. Đối với ông, thiền Phật giáo tác động sâu sắc và tích cực, có khả năng chuyển hóa con người, giúp con người sống lạc quan hơn, hạnh phúc hơn, sáng suốt hơn, khám phá nhiều hơn và đóng góp các giá trị cải thiện cuộc sống nhiều hơn. Ứng dụng thiền trong Steve Jobs thể hiện rõ qua bảy giai đoạn, tương ứng với bảy ỵếu tố tỉnh thức (thất giác chi) trong đạo Phật bao gồm: chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ lạc, khinh an, định tĩnh và buông xả. Đọc tác phẩm này để thấy rằng tiềm năng của mỗi con người là vô tận, thực tập chuyên hóa sẽ giúp con người biến các tiềm năng trở thành hiện thực. Thiền không chỉ duy trì sự sống mà là chính bản thân sự sống. Nơi đâu “thiền” có mặt, nơi đó có khám phá, phát minh trong tinh thần phụng sự. Steve Jobs đã vĩnh viễn ra đi, nhưng các phát minh và đóng góp cải thiện con người của ông còn mãi cho cuộc sống tốt đẹp này.
Thiền – Phát Triển Tâm Để Phát Triển Bộ Não
Thiền - Phát Triển Tâm Để Phát Triển Bộ Não Đọc tác phẩm này, ngoài việc nắm vững kỹ năng của thiền thở, thiền ngồi, thiền đi, thiền nằm, thiền ăn, thiền trong làm việc, thiền trong vệ sinh thiền trong thể thao, người thực tập còn tăng cường nhận thức như thật, tư duy tích cực để có thể biến hoàn cảnh khổ đau thành hạnh phúc. Có thể xem “Thiền - Phát Triển Tâm Để Phát Triển Bộ Não” là sách gối đầu giường về kỹ năng sống, kỹ năng thiền và kỹ năng hạnh phúc, để cuộc đời này trở nên hữu ích và có giá trị.
Thiền – Hạnh Phúc, Sức Khỏe Và Thành Công Trong 8 Tuần Lễ
Thiền - Hạnh Phúc, Sức Khỏe Và Thành Công Trong 8 Tuần Lễ Thiền không phân biệt tôn giáo, màu da, sắc tộc, giới tính, vị thế xã hội, lối sống, phong tục, tập quán. Thiền là bạn đồng hành của sức khỏe và sự sống, có khả năng xua tan nỗi buồn, vượt qua căng thẳng, không còn lo lắng, chuyển hóa dận giữ, nhờ đó, cuộc sống của người tu thiền có ý nghĩa, thành công và hạnh phúc. Người tu thiền có khả năng tự chủ, làm chủ hoàn cảnh trong thuận nghịch, phát triển nhân cách cao thượng, sống có mục đích vị tha và tương quan với xã hội bằng tinh thần cao thượng. Sau thời gian thực tập thiền con người trở nên khiêm tốn, nhã nhặn, tử tế, chất trực, cởi mở, bao dung, sáng tạo, sống khỏe, sống thọ và sống hạnh phúc.