eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phil Baguley”

Quản Trị Dự Án
Quản Trị Dự Án Từ những năm 50 trở lại đây, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội, các nước đều cố gắng nâng cao sức mạnh tổng hợp của bản thân nhằm theo kịp cuộc cạnh tranh toàn cầu hóa. Dự án đã trở thành phần cơ bản trong cuộc sống xã hội. Cùng với xu thế mở rộng quy mô dự án và sự không ngừng nâng cao về trình độ khoa học công nghệ, các nhà đầu tư dự án cũng yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng dự án. Vì thế, quản trị dự án trở thành yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của dự án. Quản trị dự án là sự vận dụng lý luận, phương pháp, quan điểm có tính hệ thống để tiến hành quản trị có hiệu quả toàn bộ công việc liên quan tới dự án dưới sự ràng buộc về nguồn lực có hạn. Để thực hiện mục tiêu dự án, các nhà đầu tư phải lên kế hoạch tổ chức, chỉ đạo, phối hợp, điều hành, khống chế và định giá toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc dự án. Vì vậy, việc tự học Quản Trị Dự Án là sự mở đầu thực hành để bắt tay vào quản trị dự án. Với những biểu đồ, gợi ý, các phương pháp riêng, những danh mục và công cụ sẽ diễn giải, minh hoạ tất cả những thắc mắc của bạn về việc quản trị. Sách Quản Trị Dự Án cung cấp sự chỉ dẫn tất yếu dành cho những ai mong muốn phát triển kỹ năng quản trị dự án có hiệu quả.
Quản Lý Và Giao Tiếp Tổ, Đội Và Sự Chung Sức
Quản Lý Và Giao Tiếp Tổ, Đội Và Sự Chung Sức Cuốn sách Quản Lý Và Giao Tiếp Tổ, Đội Và Sự Chung Sức sẽ giúp bạn nghiên cứu tất cả những gì bạn cần biết về con người trong tổ đội. Bởi lẽ đây là cơ bản, nhưng dễ hiểu, là đưa các cách thức và phương tiện của tổ đội vào nơi làm việc. Khi bạn đọc sẽ tìm ra:- Cái gì là tổ đội – và không phải tổ đội- Những nơi làm và vị trí nào là tốt và xấu cho tổ đội- Những nhiệm vụ nào bạn phải hoặc không yêu cầu tổ đội bạn làm- Làm thế nào để có con người “đúng đắn” trong tổ đội bạn- Hợp đồng tổ đội có thể làm gì cho tổ đội- Những cách thức để tổ đội thay đổi lớn và phát triển….Ở cuốn sách bạn sẽ tìm thấy:- Mục vấn đáp giúp bạn kiểm tra tổ đội bạn- Tóm tắt tất cả các mẹo của tổ hàng đầu cho từng chương, ý định là cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu các tổ đội ở nơi làm việc và những gì tiếp theo trong đó. Làm điều này không chỉ cho bạn đạt được những kỹ năng của yếu mà còn giúp cho sự nghiệp của bạn. Cuốn sách này sẽ giúp cho ai đã từng là một thành viên lớ ngớ trong một nhóm người trở thành một thành viên hữu hiệu – và ngay cả là một lãnh đạo - của một tổ đội tốt - một tổ đội làm mọi điều xảy ra.