eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phiên Nghiên”

Trái Tim Son Trẻ – Phiên Nghiên
Trái tim son trẻ là tên blog nhiều người biết tới của Phiên Nghiên, cô lấy luôn làm tên sách cho mình. Những bài viết được sắp xếp theo từng chủ đề, tác giả dùng chính bài viết làm tên chủ đề phân ra, giống như từng chương: 1. Giấu tay vào đâu hỡi phố quen kể về những chuyến đi ; 2. Chia ly và khôn lớn - là những mẩu nhỏ về gia đình; 3. Kính vạn hoa - vài nét phác thảo cuộc sống ; 4. Cõi riêng ngậm ngùi – cái nhìn cuộc sống từ góc hẹp hơn, đi sâu vào lòng người; và phần cuối Khoảng tối của mỗi người – như tác giả thú nhận, là vài “khoảng bí mật của người viết có ‘dính líu’ tới tình cảm sân si” Bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì chính sự già dặn trong cách nhìn của tác giả còn rất trẻ này. Bạn có thể chiêm nghiệm gật gù, hoặc thích thú cười mỉm, trái tim cũng thắt đau theo hoặc reo vui pha chút ngậm ngùi, đơn giản chỉ vì người viết đã dụ cảm xúc của người đọc một cách khéo léo bởi câu chuyện và những con chữ chân thành.