eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phan Văn Đức - Đậu Thế Cấp”

500 Bài Tập Toán Lớp 7
500 Bài Tập Toán Lớp 7 Cuốn sách chọn lọc 500 bài tập Toán, sắp xếp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, phì hợp với chương trình toán lớp 7 hiện hành. Trong đó có những bài toán trắc nghiệm, vận dung trực tiếp kiến thức đã học, có những bài đòi hỏi tư duy suy luận, vận dụng kiến thức một cách sáng tạo, có những bài rèn luyện kỹ năng tính toán.