eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phan Thị Minh Châu”

Bài Tập Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7
Bài Tập Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Cuốn sách Bài Tập Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 được biên soạn bao gồm:- Các dạng bài tập bao quát các kỹ năng ngôn ngữ- Các dạng bài tập kiểm tra phổ biến trong các kỳ thi- Giải thích chi tiết đáp án các bài tập kiểm tra.Nội dung cuốn sách là các dạng bài tập ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các bài tập kiểm tra kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ, kỹ năng đọc hiểu và viết. Đây cũng là các dạng bài kiểm tra phổ biến trong các kỳ thi Tiếng anh.Để giúp các em học sinh có thể luyện tập sâu hơn các nội dung trọng tâm, cuốn sách có các bài tập kiểm tra theo từng đơn vị bài học. Với phương châm tự học, tự luyện tập sẽ có nhiều tiến bộ trong việc học ngoại ngữ, phần cuối cuốn sách cung cấp cho các em học sinh các hướng dẫn chi tiết cách làm bài tập kiểm tra, giải thích chi tiết các đáp án.