eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phan Thanh Lâm”

Cách Soạn Thảo Văn Bản Giao Dịch Thương Mại
Cách Soạn Thảo Văn Bản Giao Dịch Thương Mại Làm công tác văn phòng, khi biên soạn một văn bản có lẽ ban đầu chúng ta ai cũng thấy bối rối và mất nhiều thời gian. Điều khó khăn là làm sao viết cho đúng cấu trúc của mỗi thể loại và trình bày các văn thư cho đúng quy ước trình bày. Quyển sách này sẽ giúp bạn thực hiện được điều trên qua các cách hướng dẫn soạn thảo văn thư thương mại tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, có thể xem đây là cẩm nang mang theo mình để giải quyết công việc của bạn. Mời bạn đón đọc.
Phương Pháp Quản Lý Và Lưu Trữ Hồ Sơ Kinh Doanh
Làm công tác văn phòng,bạn đã biết cách lưu trữ hồ sơ đúng phương pháp để khi cần đến thì các thành viên trong phòng ban có thể tìm thấy nhanh, chính xác, đầy đủ để xử lý công việc kịp thời? Cũng như lưu trữ trong thời gian bao lâu theo quy định của Nhà nước? Bạn muốn tổ chức hệ thống lưu trữ hồ sơ đạt được mục tiêu mong đợi?... Quyển sách này nhằm giúp bạn thực hiện được những điều trên qua các nội dung sau: Tổ chức và quản lý lưu trữ hồ sơ tại: Phòng Hành chính - Phòng Nhân sự - Phòng Kinh doanh Thủ tục cho mượn hồ sơ lưu, cách tìm hồ sơ thất lạc. Có thể xem đây là cẩm nang mang theo bên mình để giải quyết các công việc của bạn. Mời bạn đón đọc.