eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phan Quang Định”

Du Hành Qua Những Đỉnh Cao Trí Tuệ
Du Hành Qua Những Đỉnh Cao Trí Tuệ Du hành qua những đỉnh cao trí tuệ là một tập bút ký về văn chương và triết lý, lướt nhanh qua các tác giả kinh điển thế giới, kể từ thời Trung cổ và Phục hưng cho đến thời hiện đại, thậm chí từ Euclide (năm 300 trước Công nguyên) cho đến Jean-Francois Lyotard, thuộc triết học hậu hiện đại. Đây là những nét chấm phá về một số gương mặt lớn, tiêu biểu trong lịch sử văn hóa phương Tây, được xem là những cột mốc quan trọng trên hành trình tri thức, được tập hợp theo hai chủ đề: Văn học và Triết học. Mặc dù không phải là một khảo luận có tính hệ thống về hai chủ đề này, nhưng cuốn sách đã phác họa đầy đủ chân dung văn hóa cùng thành tựu cơ bản của từng tác giả và ảnh hưởng của họ đối với lịch sử tư tưởng cũng như đối với đời sống tri thức đương đại.