eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phan Lâm”

Từ Điển Bằng Hình – Hoa Quả, Rau Củ (Tái Bản)
Từ Điển Bằng Hình - Hoa Quả, Rau Củ Bộ sách gồm 2 quyển, quyển thứ nhất mang chủ đề Hoa quả ,rau củ  và một quyển mang chủ đề  loài vật quanh em. Sách được in 4 màu trên khổ giấy lớn gồm 36 trang màu, hình thức trình bày song ngữ anh việt  với nội dung ngắn gon, hình ảnh sắc nét và đẹp mắt cùng nhiều hình động vật, hoa quả ,vật dụng ,vật nuôi gần gũi với các bé. Bộ từ điển bằng hình cho trẻ ra đời với mục đích giúp trẻ nhận biết mọi vật chung quanh rồi lớn hơn tập làm quen nhận biết các muôn thú và tên gọi của chúng để hoàn thiện ngôn ngữ, giúp bé phát triển thêm kĩ năng anh văn từ ban đầu.
Từ Điển Bằng Hình – Loài Vật Quanh Em (Tái Bản)
Từ Điển Bằng Hình - Loài Vật Quanh Em Bộ sách gồm 2 quyển, quyển thứ nhất mang chủ đề Hoa quả, rau củ  và một quyển mang chủ đề  loài vật quanh em. Sách được in 4 màu trên khổ giấy lớn gồm 36 trang màu, hình thức trình bày song ngữ anh việt  với nội dung ngắn gon, hình ảnh sắc nét và đẹp mắt cùng nhiều hình động vật, hoa quả ,vật dụng ,vật nuôi gần gũi với các bé. Bộ từ điển bằng hình cho trẻ ra đời với mục đích giúp trẻ nhận biết mọi vật chung quanh rồi lớn hơn tập làm quen nhận biết các muôn thú và tên gọi của chúng để hoàn thiện ngôn ngữ, giúp bé phát triển thêm kĩ năng anh văn từ ban đầu.