eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phạm Việt (Biên Soạn)”

Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – Thạch Sanh (Tân Việt)
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam - Thạch Sanh Ngày xưa, có một chàng tiều phu nghèo mồ côi cha mẹ tên là Thạch Sanh. Chàng sống trong túp lều tranh dưới gốc đa. Thạch Sanh rất chăm chỉ làm việc và có sức khỏe hơn người. Một hôm có một người bán rượu tên là Lý Thông ghé vào gốc đa nghỉ chân. Thấy Thạch Sanh khỏe mạnh, thật thà, Lý Thông bèn lân la kết nghĩa anh em và đưa Thạch Sanh về nhà mình ở. ...
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam – Thánh Gióng (Tân Việt)
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam - Thánh Gióng (Tân Việt) Vào đời hùng vương thứ sáu, giặc Ân tràn vào xâm lược nước ta. Chúng đi đến đâu giết người đến đấy. Tiếng gào thét động một góc trời. Nhà vua rất lo lắng, sai sứ giả đi khắp chợ cùng quê tìm người tài diệt giặc, cứu nước. Bấy giờ, ở làng Phù Đổng có hai vợ chồng đã nhiều tuổi mà không có con. Một hôm, người vợ ra vườn cà, thấy vết chân người to lớn, liền ướm thử chân mình vào. Không ngờ, ít lâu sau, bà có thai...