eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phạm Văn Thỏa - Nguyễn Thị Phương Thảo”

Tìm Hiểu Về Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – Asean: Phi-líp-pin
Tìm Hiểu Về Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á - Asean: Phi-líp-pin Những thông tin cơ bản nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, một số thành phố lớn và danh thắng tiêu biểu của các nước Đông Nam Á sẽ được giới thiệu một cách chi tiết trong bộ sách 'Tìm hiểu về hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á'. Qua đó giúpchúng ta thấy được những nét tương đồng, cũng như những đặc trưng riêng của từng nước trong khu vực này.