eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phạm Tuấn - Tăng Văn Hùng”

245 Bài Tập Sơ Cấp Đàm Thoại Đúng Ngữ Pháp
245 Bài Tập Sơ Cấp Đàm Thoại Đúng Ngữ Pháp Cuốn sách 245 Bài Tập Sơ Cấp Đàm Thoại Đúng Ngữ Pháp gồm 32 chủ đề ngữ pháp được trình bày song ngữ Pháp - Việt. Mỗi chủ đề có 3 nội dung: - Mẫu đối thoại tùy theo tình huống - Bài học ngữ pháp đơn giản, dễ hiểu. - Bài tập thực hành kèm lời giải Những mẫu hội thoại được chuyển tải phù hợp với ngữ cảnh tiếng Việt, đáp ứng được việc thực hành trong cùng ngữ cảnh trong cùng ngữ cảnh tương tự khác. Đặc biệt, sách còn lưu ý những phần quan trọng như: cách phát âm, nối vần và lược bớt nguyên âm 'e'; cách sử dụng đúng ngữ pháp... Các bài học được giải thích đơn giản, dễ hiểu nhằm hỗ trợ người học đối thoại đúng ngữ pháp. Đây là tài liệu bổ ích giúp người học tự tin hơn khi sử dụng tiếng Pháp trong giao tiếp và làm việc.