eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phạm Thị Sen”

Giảm ‘Xóc’ Hành Trình Cuộc Đời
Giảm 'Xóc' Hành Trình Cuộc Đời Để thong dong dạo bước trên hành trình cuộc đời, hãy: -  có tầm nhìn tích cực về tương lai -  nhìn sự việc với sự thông thái -  nói những lời nâng đỡ -  lắng nghe lương tâm của bạn -  củng cố các giá trị nội tại và sức mạnh nội tâm