eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phạm Quang Hiển - Phùng Thị Nguyệt”

Phân Tích – Tính Toán Thiết Kế Nhà Cao Tầng Với Robot Structural Analysis
Phân Tích - Tính Toán Thiết Kế Nhà Cao Tầng Với Robot Structural Analysis Sách Phân Tích - Tính Toán Thiết Kế Nhà Cao Tầng Với Robot Structural Analysis hướng dẫn sử dụng, khai thác Robot trong phân tích, tính toán kết cấu nhà cao tầng. Thông qua 11 bài tập với phần minh họa cụ thể, sách sẽ giúp bạn đọc có thể thực hành, giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra. Sách gồm 11 bài tập: Bài tập 1: Thiết kế kết cấu nhà cao tầng: Hướng dẫn từng bước thiết kế kết cấu công trình xây dựng nhà cao tầng (15 tầng và 1 tầng hầm) với các tham số chi tiết như: chiều cao từng tầng, các thành phần tải qua phần mở rộng Extensions Structure. Bài tập 2: Sử dụng revit extensions chuyển mô hình kết cấu từ rst sang rsa: Hướng dẫn sử dụng Revit Extensions chuyển mô hình kết cấu từ RST (Revit Structure) sang RSAP (Robot Structure Analysis Proffesional). Bài tập 3: Các kiểu tải và định nghĩa tải: Hướng dẫn khai báo các kiểu tải và thiết lập các trường hợp tải được tiến hành trên các hộp thoại trong Robot Structure Analysis và kết quả thể hiện trên các bảng và sơ đồ giúp người sử dụng dễ dàng thiết lập và kiểm soát nội dung công việc đã thực hiện. Bài tập 4: Các phương pháp phân tích tải: Giới thiệu người dùng lựa chọn kiểu phân tích, định nghĩa trường hợp tải mới hoặc thay đổi phương thức phân tích thông qua các hộp thoại. Bài tập 5: Các bảng phân tích tải: Hướng dẫn trình bày kết quả tính toán và bảng biểu tương ứng với từng trường hợp lực, moment, ứng suất tác động lên các phần tử của mô hình. Bài tập 6: Phân tích rc: Mô hình kết cấu được phân thành 2 cấu trúc chính: dạng cốt thép và dạng bê tông cốt thép (gọi tắt là RC). Đối với dạng cấu trúc bê tông cốt thép khi phân tích mô hình, chương trình thực hiện phân tích cả hai phương thức gia cố lý thuyết và gia cố tăng cường. Bài tập 6 hướng dẫn phân tích RC trong Robot. Bài tập 7: Liên kết module thiết kế rc: Hướng dẫn thiết kế dầm, cột, hoặc tường RC, tìm hiểu cách liên kết với các phân hệ thiết kế nền móng RC. Bài tập 8: Phân tích kết cấu nhà cao tầng: Hướng dẫn thực hành xuất mô hình kết cấu nhà cao tầng trong bài tập 1 sang Robot Structure Analysis để tiến hành phân tích tải và kiểm tra kết cấu. Bài tập 9: Phân tích tường nhà cao tầng: Phân tích kết cấu của Robot đối với tòa nhà cao tầng, tính toán cắt giảm lực trong tiết diện bất kỳ thông qua một tầng bằng tùy chọn Panel Cuts. Bài tập 10: Hợp tác nhiều người dùng với revit structure worksharing: Revit Structure cho phép các nhóm chọn cách tốt nhất để tương tác dựa trên công việc và yêu cầu dự án. Mô tả các khả năng của Worksets trong Revit, cung cấp kỹ thuật cho các công ty để giúp đảm bảo thành công khi chia sẻ công việc xây dựng, kết cấu với Revit Structure qua mô hình thông tin. Bài tập 11: Autocad structure detailing: AutoCAD Structural Detailing (ASD) được sử dụng để tạo các tài liệu hướng dẫn chi tiết đầy đủ về kết cấu, tạo ra một mô hình tính toán kết cấu. Chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật cho dự án và đưa ra các bản vẽ cuối cùng thỏa mãn yêu cầu của người sử dụng, quá trình tạo ra các bản vẽ với ASD là tự động. Các bản vẽ được tạo ra dựa trên mô hình cấu trúc 3D bằng cách sử dụng các tùy chọn có sẵn trong chương trình. Các bạn làm quen với ASD qua bài tập nhỏ để thấy sức mạnh của chương trình qua bài tập này.