eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phạm Ngọc Thắm”

135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 4
135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 4 Quyển sách 135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 4 được biên soạn theo chương trình Tiếng Việt 4 - phân môn Tập làm văn, gợi mở cách làm văn cho học sinh lớp 4 khi học và thi môn Ngữ văn. Sách được biên soạn theo nội dung và chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài những đề tập làm văn theo quy định của sách giáo khoa, sách còn giới thiệu thêm nhiều bài văn ngoài chương trình theo chủ đề đã học để các em tham khảo. Sách bao gồm 135 bài và đoạn văn từ cơ bản đến nâng cao thuộc tất cả các kiểu bài. Nội dung sách được chia thành 6 phần: Phần 1: Tả cây cối Phần 2: Tả cảnh Phần 3: Tả đồ vật Phần 4: Văn viết thư Phần 5: Văn kể chuyện Phần 6: Tả con vật
135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 5
135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 5 Quyển sách 135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 5 được biên soạn theo chương trình Tiếng Việt 5 - phân môn Tập làm văn, gợi mở cách làm văn cho học sinh lớp 5 khi học và thi môn Ngữ văn. Sách được biên soạn theo nội dung và chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài những đề tập làm văn theo quy định của sách giáo khoa, sách còn giới thiệu thêm nhiều bài văn ngoài chương trình theo chủ đề đã học để các em tham khảo. Sách bao gồm 135 bài và đoạn văn từ cơ bản đến nâng cao thuộc tất cả các kiểu bài. Nội dung sách được chia thành 8 phần: Phần 1: Tả cây cối Phần 2: Tả con vật Phần 3: Tả cảnh Phần 4: Văn người Phần 5: Văn tường thuật Phần 6: Văn viết thư Phần 7: Đơn từ, biên bản, bản tường trình, giấy đề nghị Phần 8: Văn kể chuyện Đây là tài liệu hữu ích giúp các em học tốt môn Ngữ Văn và tự tin hơn trong các kì thi.
135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 2
135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 2 Quyển sách 135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 2 được biên soạn theo chương trình Tiếng Việt 2 - phân môn Tập làm văn, gợi mở cách làm văn cho học sinh lớp 2 khi học và thi môn Ngữ văn. Sách được biên soạn theo nội dung và chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài những đề tập làm văn theo quy định của sách giáo khoa, sách còn giới thiệu thêm nhiều bài văn ngoài chương trình theo chủ đề đã học để các em tham khảo. Sách bao gồm 135 bài và đoạn văn từ cơ bản đến nâng cao ở các kiểu bài như: kể về người thân, kể về gia đình, kể về thầy cô, kể về bạn bè, kể về ngôi trường, kể chuyện, tả ngắn về cây cối, tả nắng về biển, tả ngắn về Bác Hồ, tả ngắn về loài chim và các con vật khác, kể ngắn về con vật, tả ngắn về mùa... Bên cạnh đó, quyển sách còn đưa vào các biện pháp tu từ nhận biết và áp dụng vào việc làm bài. Đồng thời, để giúp các em viết đúng, ta giả cũng lưu ý các kiến thức về các dấu câu và cách sử dụng từng loại dấu. Nhờ vậy, các em sẽ được mở rộng và nâng cao hơn việc sử dụng Tiếng Việt  trong học tập và trong giao tiếp hằng ngày.
135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 3
135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 3 Quyển sách 135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 3 được biên soạn theo chương trình Tiếng Việt 3 - phân môn Tập làm văn, gợi mở cách làm văn cho học sinh lớp 3 khi học và thi môn Ngữ văn. Sách được biên soạn theo nội dung và chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài những đề tập làm văn theo quy định của sách giáo khoa, sách còn giới thiệu thêm nhiều bài văn ngoài chương trình theo chủ đề đã học để các em tham khảo. Sách bao gồm 135 bài và đoạn văn từ cơ bản đến nâng cao thuộc tất cả các kiểu bài. Nội dung sách được chia thành 6 phần: Phần 1: Văn kể chuyện Phần 2: Văn viết thư Phần 3: Giới thiệu hoạt động, nói - viết về đồ vật Phần 4: Viết đơn Phần 5: Viết tin ngắn Phần 6: Viết báo cáo