eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phạm Minh Khang - Đỗ Mỹ Trang”

3000 Câu Giao Tiếp Hàn – Việt Mọi Tình Huống (Tập 1)
3000 Câu Giao Tiếp Hàn - Việt Mọi Tình Huống (Tập 1) Trong những năm gần đây, nhu cầu người Việt học tiếng Hàn Quốc ngày càng nhiều do sự phát triển giao lưu hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước Việt - Hàn. Cuốn sách 3000 Câu Giao Tiếp Hàn - Việt Mọi Tình Huống (Tập 1) được biên soạn để đáp ứng việc học tiếng Hàn hiện nay. Với nội dung súc tích, phong phú, cuốn sách 3000 Câu Giao Tiếp Hàn - Việt Mọi Tình Huống (Tập 1) gồm 59 đề mục bao gồm các mẫu câu thường dùng trong sinh hoạt giao tiếp hàng ngày, từ những câu nói bình thường cho đến những câu nói mang tính chất lịch sử, thân mật... Cuốn sách này sẽ đem đến cho các bạn một cách nhanh chóng để học và sử dụng tiếng Hàn trong thời gian ngắn nhất và đạt hiệu quả cao nhất.
3000 Câu Giao Tiếp Hàn – Việt Mọi Tình Huống (Tập 2)
3000 Câu Giao Tiếp Hàn - Việt Mọi Tình Huống (Tập 2) Trong những năm gần đây, nhu cầu người Việt học tiếng Hàn Quốc ngày càng nhiều do sự phát triển giao lưu hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước Việt - Hàn. Cuốn sách 3000 Câu Giao Tiếp Hàn - Việt Mọi Tình Huống (Tập 2) được biên soạn để đáp ứng việc học tiếng Hàn hiện nay. Với nội dung súc tích, phong phú, cuốn sách 3000 Câu Giao Tiếp Hàn - Việt Mọi Tình Huống (Tập 2) gồm 30 chủ đề bao gồm các mẫu câu thường dùng trong sinh hoạt giao tiếp hàng ngày, từ những câu nói bình thường cho đến những câu nói mang tính chất lịch sử, thân mật... Cuốn sách này sẽ đem đến cho các bạn một cách nhanh chóng để học và sử dụng tiếng Hàn trong thời gian ngắn nhất và đạt hiệu quả cao nhất.