eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phạm Hữu Cường”

Bí Quyết Chinh Phục Môn Ngữ Văn Bằng Sơ Đồ Tư Duy
Bí Quyết Chinh Phục Môn Ngữ Văn Bằng Sơ Đồ Tư Duy Một cuốn sách luyện thi Ngữ Văn dùng Sơ đồ tư duy, audio bài giảng và facebook hỗ trợ để chiến thắng nỗi ám ảnh mang tên 'thuộc lòng'.Một cuốn sách luyện thi được chắt lọc và cô đọng để phù hợp với mọi đối tượng: từ học sinh yêu văn đến học sinh không yêu văn nhưng phải thi văn.Một cuốn sách cho tất cả: tự học - tự đạt điểm cao.Một cuốn sách luyện thi tâm huyết của một người Thầy với biệt tài làm chủ mọi thay đổi của các kỳ thi và truyền thụ cho học trò những 'bồ chữ' mà cả chục thế hệ sau nhiều năm vẫn không để mất 1 trang viết.