eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Phạm Du Yên (tuyển chọn)”

Văn Học Việt Nam Cổ Điển & Hiện Đại – Thơ Hồ Xuân Hương
Văn Học Việt Nam Cổ Điển & Hiện Đại - Thơ Hồ Xuân Hương Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: - Phần tác giả: giới thiệu tiểu sử và sự nghiệp văn học của Hồ Xuân Hương - Phần tác phẩm: giới thiệu những tác phẩm trong chương trình học (có phân tích, bình giảng), những tác phẩm được tuyển chọn khác. - Phần tư liệu: gồm một số bài nghiên cứu, phê bình về tác giả Hồ Xuân Hương.