eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS Trương Minh Dục”

Chủ Quyền Quốc Gia Việt Nam Tại Hai Quần Đảo Hoàng Sa Và Trường Sa
Chủ Quyền Quốc Gia Việt Nam Tại Hai Quần Đảo Hoàng Sa Và Trường Sa Cuốn sách Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài của tác giả PGS. TS Trương Minh Dục tập hợp và hệ thống được nguồn thư tịch, tư liệu khá phong phú, cũ và mới của Việt Nam và nước ngoài, đặc biệt là những tư liệu mới sưu tầm ở các địa phương, được Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ giao khai thác và quản lý; những tư liệu thu thập ở nước ngoài. Đây là việc làm cần thiết, đáp ứng được đòi hỏi của dư luận và quốc tế hiện đang quan tâm, theo dõi những diễn biến phức tạp tại khu vực hai quần đảo và Biển Đông. Những tư liệu trình bày trong cuốn sách có giá trị lịch sử và pháp lý phục vụ cho việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nội dung cuốn sách được thể hiện thành 4 chương: - Chương 1: Vài nét về địa lý hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và sự tiếp cận của các tộc người Việt Nam trước thế kỷ XV. - Chương 2: Chủ quyền Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua thư tịch, tư liệu Việt Nam từ thời Hậu Lê (thế kỷ XV) đến năm 1975. - Chương 3: Tư liệu nước ngoài trực tiếp và gián tiếp khẳng định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa. - Chương 4: Đấu tranh để khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa từ sau khi thống nhất đất nước đến nay. Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục gồm nhiều văn bản, bản đồ, tư liệu của Việt Nam và nước ngoài. Việc tiếp tục phát hiện những tư liệu, nhất là những tư liệu chứng minh Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ giao trách nhiệm quản lý, khai thác và thực hiện chủ quyền tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa góp phần làm phong phú nguồn tư liệu, củng cố vững chắc cơ sở lịch sử, pháp lý chủ quyền biển đảo nói chung và Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng.