eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS Phạm Khắc Chương”

Tuổi Học Trò – Những Kỹ Năng Cần Biết
Tuổi Học Trò - Những Kỹ Năng Cần Biết 'Bản chất của sự ứng xử trước hết được xuất phát từ cái tâm, cái tình: để 'Ở sao cho vừa lòng người.' - Trích 'Ứng xử' Phạm Khắc Chương