eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường - TH.S. Phạm Thị Thu Hà”

Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ
Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ Để nâng cao kiến thức môn Hóa thì ngoài bài học và bài tập trên lớp, các em còn phải ôn luyện thêm kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập tại nhà. Quyển sách Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ được biên soạn giúp các em hệ thống hóa kiến thức và rèn kĩ năng giải các bài tập Hóa hữu cơ. Quyển sách sẽ giúp các em nâng cao kiến thức, khả năng trình bày, lập luận và phương pháp giải thông qua các bài tập tự luận. Nội dung quyển sách bao gồm 2 phần với các chương: Phần 1: Hydrocacbon Chương 1: Hydrocacbon no Chương 2: Hydrocacbon không no Chương 3: Hydrocacbon thơm Phần 2: Dẫn xuất Hydrocacbon Chương 1: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol Chương 2: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic Chương 3: Este - Lipit Chương 4: Cacbohidrat Chương 5: Amin - Amino axit - Protein Chương 6: Polime Nội dung các phần bao gồm phần tổng hợp kiến thức và các bài tập vận dụng có lời giải giúp các em vừa nắm vững được kiến thức, vừa vận dụng được các kiến thức đã học vào bài tập. Phần bài tập bao gồm các dạng bài tập tự luận có hướng dẫn cách giải giúp các em được tiếp cận với nhiều dạng bài và cách giải một cách rõ ràng, cụ thể. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh lớp 12 đang ôn luyện cho các kì thi và hỗ trợ thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy, cũng như ra đề thi.