eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường”

Ôn Tập Kiến Thức Và Luyện Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Hữu Cơ (Tập 3)
Ôn Tập Kiến Thức Và Luyện Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Hữu Cơ (Tập 3) Để nâng cao kiến thức môn Hóa thì ngoài bài học và bài tập trên lớp, các em còn phải ôn luyện thêm kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập tại nhà. Quyển sách Ôn Tập Kiến Thức Và Luyện Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học Hữu Cơ (Tập 3) được biên soạn giúp các em có thêm tài liệu ôn luyện kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập môn Hóa. Quyển sách sẽ giúp các em nâng cao kiến thức và khả năng suy luận giúp giải nhanh các câu hỏi trắc nghiệm, đáp ứng hình thức thi trắc nghiệm hiện nay. Đồng thời rèn luyện khả năng trình bày lập luận và bài giải thông qua các bài tập tự luận. Nội dung sách bao gồm các chủ đề: I. Đại cương về hóa học hữu cơ II. Hydrocacbon no III. Hydrocacbon không no IV. Hydrocacbon thơm V. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol VI. Andehit - Xeton - Axit cacboxylic VII. Este - Lipit VIII. Cacbohidrat IX. Amin - Amino axit - Protein X. Polime và vật liệu polime XI. Một số cách suy luận giúp giải nhanh hóa hữu cơ Nội dung các phần bao gồm phần tổng hợp kiến thức và các bài tập vận dụng có lời giải giúp các em vừa nắm vững được kiến thức, vừa vận dụng được các kiến thức đã học vào bài tập. Phần bài tập bao gồm các bài tập trắc nghiệm và tự luận có hướng dẫn cách giải giúp các em được tiếp cận với nhiều dạng bài và cách giải một cách rõ ràng, cụ thể. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh lớp 12 đang ôn luyện cho các kì thi và hỗ trợ thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy, cũng như ra đề thi.
Phương Pháp Giải Nhanh Bài Toán Trắc Nghiệm Hóa Hữu Cơ
Phương Pháp Giải Nhanh Bài Toán Trắc Nghiệm Hóa Hữu Cơ Để nâng cao kiến thức môn Hóa thì ngoài bài học và bài tập trên lớp, các em còn phải ôn luyện thêm kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập tại nhà. Quyển sách Phương Pháp Giải Nhanh Bài Toán Trắc Nghiệm Hóa Hữu Cơ được biên soạn giúp các em hệ thống hóa kiến thức và rèn kĩ năng giải các bài tập môn Hóa hữu cơ. Quyển sách sẽ giúp các em nâng cao kiến thức, rèn luyện khả năng suy luận và phương pháp giải nhanh thông qua các bài tập trắc nghiệm. Nội dung quyển sách giới thiệu các phương pháp giải nhanh bài trắc nghiệm hóa học như: phương pháp bảo toàn, phương pháp giá trị trung bình, phương pháp đường chéo... Sách còn cung cấp thêm các ví dụ minh họa cho từng phương pháp giải các dạng bài giúp các em hiểu rõ và nắm vững kiến thức hơn. Phần bài tập trắc nghiệm tự giải có đáp số giúp các em tự kiểm tra, đánh giá kiến thức của mình. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh lớp 12 đang ôn luyện cho các kì thi và hỗ trợ thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy, cũng như ra đề thi.
Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT Chuyên Đề Hydrocacbon
Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT Chuyên Đề Hydrocacbon Cuốn sách Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT Chuyên Đề Hydrocacbon giúp các em ôn luyện kiến thức, nâng cao khả năng suy luận trong các tình huống phức tạp và chuyên sâu, bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học, chúng tôi tập hợp các nội dung quan trọng của chương trình Hóa học phổ thông theo các chuyên đề. Cuốn sách Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT Chuyên Đề Hydrocacbon bao gồm hai phần chính: Phần thứ nhất: Kiến thức cơ bản - Bài tập tự luận và trắc nghiệm Chương 1 - Đại cương về hóa học hữu cơ Chương 2 - Hidrocacbon no Chương 3 - Hidrocacbon không no Chương 4 - Hidrocacbon thơm Phần thứ hai: Lời giải tự luận - Đáp án trắc nghiệm,
Phương Pháp Giải Nhanh Bài Toán Trắc Nghiệm Hóa Vô Cơ
Phương Pháp Giải Nhanh Bài Toán Trắc Nghiệm Hóa Vô Cơ Đối với các câu trắc nghiệm là bài toán thì thí sinh phải biết cách giải nhanh mới đảm bảo được thời gian. Một bài toán nếu giải theo cách thông thường phải mất khoảng 15 - 20 phút, nhưng nếu biết cách giải nhanh thì chỉ cần 2 - 3 phút. Sử dụng các phương pháp giải nhanh còn có tác dụng rất lớn trong việc phát triển năng lực tư duy và rèn trí thông minh cho học sinh trong dạy môn Hóa học ở trường phổ thông. Bộ sách Phương Pháp Giải Nhanh Bài Toán Trắc Nghiệm gồm hai quyển: Quyển 1: Phương pháp giải nhanh bài toán trắc nghiệm Hó Vô cơ Quyển 2: Phương Pháp Giải Nhanh Bài Toán Trắc Nghiệm Hóa Hữu cơ.      
Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT Chuyên Đề Hóa Học Phi Kim (2011)
Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học Bộ sách Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT được biên soạn nhằm giúp các em học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao khả năng suy luận trong các tình huống phức tạp và chuyên sâu, bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học. Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT gồm các chuyên đề: 1. Hóa học kim loại 2. Hóa học phi kim 3. Hidrocacbon 4. Dẫn xuất Hidrocacbon Kiến thức của phần hóa học cơ sở (Cấu tạo nguyên tử; Liên kết hóa học; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn; Sự điện li...) được lồng ghép trong các chuyên đề trên vì đó là những kiến thức cần được vận dụng vào việc nghiên cứu các chất cụ thể. Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT Chuyên Đề Hóa Học Phi Kim gồm hai phần chính như sau: Phần thứ nhất: Kiến thức cơ bản - Bài tập tự luận và trắc nghiệm Phần thứ hai: Lời giải bài tập tự luận - Đáp án trắc nghiệm.        
54 Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Hóa Học Phần Hữu Cơ
54 Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Hóa Học Phần Hữu Cơ 54 Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Hóa Học Phần Hữu Cơ được biên soạn nhằm phục vụ cho việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy hóa học ở trường phổ thông. Mặt khác, tập sách cũng là tài liệu ôn thi tốt nghiệp, đại học và cao đẳng cho các em học sinh trung học phổ thông. Sách gồm 54 đề kiểm tra 45 phút phần Hóa học hữu cơ. Mỗi đề kiểm tra gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan. Cuối mỗi đề kiểm tra là phần đáp án giúp các em học sinh so sánh, đối chiếu kết quả bài làm và rút ra kết luận. Đối với một số câu hỏi khó, sau phần đáp án, tập sách có hướng dẫn giải cụ thể giúp các em nắm được phương pháp giải và giải nhanh hơn khi gặp câu hỏi có dạng tương tự.  
Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học Chuyên Đề Hợp Chất Hữu Cơ Có Nhóm Chức Dẫn Xuất Hidrocacbon
Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học Chuyên Đề Hợp Chất Hữu Cơ Có Nhóm Chức Dẫn Xuất Hidrocacbon Bộ sách Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT được biên soạn nhằm giúp các em học sinh ôn luyện kiến thức, nâng cao khả năng suy luận trong các tình huống phức tạp và chuyên sâu, bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học. Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học THPT gồm các chuyên đề: 1. Hóa học kim loại 2. Hóa học phi kim 3. Hidrocacbon 4. Dẫn xuất Hidrocacbon Kiến thức của phần hóa học cơ sở (Cấu tạo nguyên tử; Liên kết hóa học; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn; Sự điện li...) được lồng ghép trong các chuyên đề trên vì đó là những kiến thức cần được vận dụng vào việc nghiên cứu các chất cụ thể. Rèn Kĩ Năng Giải Bài Tập Hóa Học Chuyên Đề Hợp Chất Hữu Cơ Có Nhóm Chức Dẫn Xuất Hidrocacbon gồm hai phần chính như sau: Phần thứ nhất: Kiến thức cơ bản - Bài tập tự luận và trắc nghiệm Phần thứ hai: Lời giải bài tập tự luận - Đáp án trắc nghiệm.