eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS Nguyễn Văn Lộc (Chủ biên)”

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số Lớp 10
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số Lớp 10 Cuốn sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số Lớp 10 gồm các chương tương ứng với các chương của chương trình Đại số 10 năm 2006. Mỗi mục của chương gồm 4 phần: Phần I: Tóm tắt lý thuyết: Trình bày những vấn đề lý thuyết trọng tâm nhất của chuwong trình mà các em cần phải hiểu và nắm vững. Phần II: Bài tập cơ bản: Trình bày lời giải của tất cả các bài tập sách giáo khoa; mỗi bài tập đều nêu đầy đủ các bước lập luận với căn cứ là các định nghĩa, định lí, tính chất đã học. Phần III: Bài tập tương tự và nâng cao: Giới thiệu các bài tập cùng dạng với các bài tập sách giáo khoa và các bài tập nâng cao có đánh dấu (*) dành cho học sinh khá, giỏi. Phần IV: Đáp số và hướng dẫn giải: Trình bày đáp số và hướng dẫn giải các bài tập ở phần III.
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hình Học Lớp 11 (Chương Trình Chuẩn)
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hình Học Lớp 11 Quyển sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hình Học Lớp 11 được biên soạn giúp các em ôn tập và rèn luyện kĩ năng giải bài tập Hình học. Sách được biên soạn bám sát chương trình SGK lớp 11 chương trình chuẩn bao gồm các chương: Chương 1. Phép dời hình và đồng dạng trong mặt phẳng Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song Chương 3. Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian. Mỗi chương bao gồm các bài cụ thể, mỗi bài được cấu trúc thành các phần: - Tóm tắt lí thuyết: Bao gồm các kiến thức mà em cần nắm vững: định nghĩa, định lý, công thức toán học... - Bài tập căn bản: Bao gồm các bài tập tự luận vận dụng kiến thức giúp các em ghi nhớ bài học và rèn luyện kĩ năng lập luận. - Câu hỏi trắc nghiệm: Bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn lại kiến thức đã học một cách tổng quan - Đáp án: Trình bày các đáp án của các bài tập trắc nghiệm. Phần này sẽ giúp các em tự đánh giá được kiến thức của mình và hỗ trợ cho việc học tập của mình được tốt hơn. Các phần câu hỏi và bài tập ôn tập cuối chương có hướng dẫn giải sẽ giúp các em kiểm tra lại kiến thức của mình và tích lũy kinh nghiệm giải các dạng bài tập.Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh và cả phụ huynh.
Tuyển Chọn Các Bài Thi Vô Địch Toán Ở Các Địa Phương – Quốc Gia – Quốc Tế
Tuyển Chọn Các Bài Thi Vô Địch Toán Ở Các Địa Phương - Quốc Gia - Quốc Tế Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Mốt số chủ đề thường gặp trong các kì thi vô địch toán Đó là các chủ đề: Số học, Đại số và Tổ hợp; Giải tích; Hình học và Hình học tổ hợp. Mỗi chủ đề trình bày theo cấu trúc chung như sau: A. Kiến thức thường dùng: Trình bày một số kiến thức cơ bản, thông dụng thường gặp trong các kì thi. B. Các ví dụ: Trình bày các ví dụ về chủ đề trích từ các đề thi vô địch Toán. C. Toán tự luyện: Gồm các bài thi vô địch Toán về chủ đề đã được nêu. D. Đáp số và hướng dẫn giải: Trình bày đáp số và hướng dẫn giải các bài toán ở phần C. Phần II: Một số đề thi vô địch Toán ở các địa phương - quốc gia - quốc tế. Phần II gồm 31 đề thi tổng hợp với đề ra và lời giải sắp xếp tuần tự theo ba nhóm: Nhóm 1: Các đề thi vô địch toán ở một số địa phương Nhóm 2: Các đề thi vô địch toán Quốc gia từ năm 2002 đến 2010 Nhóm 3: Một số đề thi vô địch toán Quốc tế gồm đề thi vô địch toán Quốc tế lần thứ nhất, đề thi vô địch Toán Quốc tế lần thứ 16 và một số đề thi khác. Các đề thi ở phần II được sắp xếp nhằm giúp học sinh nâng cao dần khả năng thích ứng với các kì thi từ cấp địa phương tới cấp quốc gia và quốc tế. Phần III: Một số đề thi vô địch toán tự luyện Phần III gồm 29 đề thi trình bày tách riêng phần đề ra với đáp án và thang điểm chi tiết nhằm giúp học sinh tự 'tổ chức' cho riêng mình các 'kì thi' cá nhân và tự đánh giá được mức độ tiến bộ qua các kì thi khi so sánh bài tự làm với đáp án và thang điểm.
Chuyên Đề Toán Hình Học Tọa Độ Phẳng Và Không Gian
Chuyên Đề Toán Hình Học Tọa Độ Phẳng Và Không Gian Chuyên Đề Toán Hình Học Tọa Độ Phẳng Và Không Gian gồm ba chương: Chương I: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Nội dung chương I bao gồm các vấn đề cơ bản về hệ tọa độ, phương trình đường thẳng, góc và khoảng cách, đường tròn, ba đường coonic (elip, hypebol, parabol) trên cơ sở đó nâng cấp các bài tập ứng dụng ngang tầm các đề thi đại học và bổ sung thêm phần toán chuyên đề về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Chương II: Phương pháp tọa độ trong không gian Nội dung chương II bao gồm các vấn đề cơ bản vềhệ tọa độ trong không gian, phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng trên cơ sở đó nâng cấp trình bày một số vấn đề về hình chiếu, quan hệ giữa đường thẳng và mặt phẳng và cực trị không gian. Chương III: Phương pháp tọa độ hóa trong giải toán phổ thông Nội dung chương III trình bày các ứng dụng đa dạng của phương pháp tọa độ trong giải toán hình học, đại số và giải tích theo các bước: Bước 1: Chọn phép 'tọa độ hóa' thích hợp để chuyển bài toán đã cho về bài toán tọa độ. Bước 2: Sử dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán tọa độ thu được. Bước 3: Chuyển kết quả bài toán tọa độ ra 'ngôn ngữ' của bài toán xuất phát. Phần lớn các bài toán hay và khó của các đề thi đại học giải được bằng phương pháp tọa độ hóa thuộc phạm vi kiến thức của chương này. Mỗi chương gồm các bài học có cấu trúc như sau: A. Kiến thức cơ bản B. Kỹ năng giải toán C. Toán tự luyện D. Đáp số và hướng dẫn giải.        
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số & Giải Tích Lớp 11 (Chương Trình Chuẩn)
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số & Giải Tích Lớp 11 (Chương Trình Chuẩn) Quyển sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Đại Số & Giải Tích Lớp 11 (Chương Trình Chuẩn) được biên soạn giúp các em ôn tập và rèn luyện kĩ năng giải bài tập Đại số và Giải tích lớp 11. Sách được biên soạn bám sát chương trình SGK lớp 11 chương trình chuẩn bao gồm các chương: Chương 1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương 2. Tổ hợp - Xác suất Chương 3. Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân Chương 4. Giới hạn Chương 5. Đạo hàm Mỗi chương bao gồm các bài cụ thể, mỗi bài được cấu trúc thành các phần: - Tóm tắt lí thuyết: Bao gồm các kiến thức mà em cần nắm vững: định nghĩa, định lí, công thức toán học... - Bài tập căn bản: Bao gồm các bài tập tự luận vận dụng kiến thức giúp các em ghi nhớ bài học và rèn luyện kĩ năng lập luận. - Câu hỏi trắc nghiệm: Bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em ôn lại kiến thức đã học một cách tổng quan. - Đáp án: Trình bày các đáp án của các bài tập trắc nghiệm. Phần này sẽ giúp các em tự đánh giá được kiến thức của mình và hỗ trợ cho việc học tập của mình được tốt hơn. Các phần câu hỏi và bài tập ôn tập cuối chương có hướng dẫn giải sẽ giúp các em kiểm tra lại kiến thức của mình và tích lũy kinh nghiệm giải các dạng bài tập. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh và cả phụ huynh.
Các Phương Pháp Không Mẫu Mực Giải Toán Hình Học Không Gian
Các Phương Pháp Không Mẫu Mực Giải Toán Hình Học Không Gian Để nâng cao kiến thức môn Toán thì ngoài bài học và bài tập trên lớp, các em còn phải ôn luyện thêm kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập tại nhà. Quyển sách Các Phương Pháp Không Mẫu Mực Giải Toán Hình Học Không Gian được biên soạn giúp các em có thêm tài liệu để rèn luyện kĩ năng làm bài tập. Sách còn là tài liệu giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình hướng dẫn các em ôn luyện môn Toán nâng cao để phục vụ cho các kì thi Đại học, thi chuyên Toán. Sách bao gồm các bài toán hay và phương pháp giải về các dạng toán hình học không gian. Nội dung sách bao gồm 3 chương: Chương 1: Các phương pháp không mẫu mực giải toán cực trị hình học không gian. Chương 2: Phương pháp 'vectơ hóa' trong giải toán hình học không gian. Chương 3: Phương pháp 'tọa độ hóa' trong giải toán hình học không gian. Các bài toán có dạng không mẫu mực, không theo quy chuẩn sẽ được các phương pháp giải trong quyển sách quy chuyển thành các chuẩn mực đơn giản, dễ hiểu hơn, giúp các em dễ dàng giải quyết khi gặp phải trong các đề thi. Các dạng bài tập và phương pháp giải chi tiết, cụ thể sẽ giúp các em dễ dàng hình dung ra hướng đi, đồng thời rèn luyện kĩ năng lập luận và trình bày bài giải. Cuối mỗi chương là phần ôn tập bao gồm các đề toán giúp các em ôn lại các kiến thức đã học và kiểm tra, đánh giá kiến thức của chính mình. Phần đáp án và trình bày cách giải sẽ giúp các em đối chiếu kết quả bài làm của mình, tìm ra lỗi sai và từ đó hoàn thiện kiến thức, cũng như kĩ năng làm bài hơn. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh lớp 12 đang ôn luyện cho các kì thi cuối cấp và hỗ trợ thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy, cũng như ra đề thi.
Các Phương Pháp Không Mẫu Mực Giải Toán Phương Trình Trong Các Kì Thi Đại Học Và Thi Vô Địch Toán
Các Phương Pháp Không Mẫu Mực Giải Toán Phương Trình Trong Các Kì Thi Đại Học Và Thi Vô Địch Toán Các Phương Pháp Không Mẫu Mực Giải Toán Phương Trình Trong Các Kì Thi Đại Học Và Thi Vô Địch Toán bao gồm các phương pháp và các bài toán mà các tác giả đã tích lũy và lưu giữ gần nửa thế kỷ sống và đam mê toán phổ thông. Cuốn sách gồm 4 chương tương ứng với 4 chủ đề nêu trên. Mỗi chương bao gồm các mục là các phương pháp không mẫu mực giải toán về chủ đề tương ứng. Trong mỗi mục trình bày phương pháp chung và liệt kê các dạng toán với khối lượng các ví dụ 'đủ lớn' để bạn đọc cảm nhận được phương pháp không mẫu mực đã được 'mẫu mực hóa' nghĩa là giúp bạn 'hình dung' được các con đường tương đối 'mẫu mực' đi tới lời giải các bài toán 'không mẫu mực'.Sau đó là các bài luyện tập với đáp số và hướng dẫn giải sơ lược để bạn đọc 'thử sức'.
Giải Bài Tập Hình Học Lớp 12 (Chương Trình Nâng Cao)
Giải Bài Tập Hình Học Lớp 12 (Chương Trình Nâng Cao) Quyển sách Giải Bài Tập Hình Học Lớp 12 (Chương Trình Nâng Cao) được biên soạn nhằm giúp các em có thêm tài liệu ôn tập môn Hình học lớp 12. Nội dung sách xoay quanh 3 chương: Chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng. Chương 2: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón. Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian. Sách bao gồm phần lý thuyết và bài tập giúp các em hệ thống kiến thức vận dụng vào làm bài tập. Phần đáp án và hướng dẫn cách giải sẽ giúp các em đối chiếu kết quả và tìm ra phương pháp giải phù hợp nhất. Đây là tài liệu ôn tập không thể thiếu dành cho các em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị kiến thức để bước vào các kì thi và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo.
Giải Bài Tập Giải Tích Lớp 12 (Chương Trình Chuẩn)
Giải Bài Tập Giải Tích Lớp 12 (Chương Trình Chuẩn) Cuốn sách Giải Bài Tập Giải Tích Lớp 12 (Chương Trình Chuẩn) có nội dung tương ứng với các chương của chương trình Giải tích 12 viết theo chương trình của Bộ GD & ĐT. Mỗi mục của chương gồm bốn phần: I. Tóm tắt lý thuyết II. Bài tập căn bản III. Câu hỏi trắc nghiệm IV. Đáp án. Phần I: Trình bày những vấn đề lý thuyết trọng tâm nhất của sách giáo khoa mà các em cần phải hiểu và nắm vững. Phần II: Trình bày lời giải chi tiết của các bài tập có trong SGK, mỗi bài tập đều nêu đầy đủ các bước lập luận với căn cứ là các định nghĩa, định lí, các tính chất đã học. Phần III: Trình bày các câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các em ôn luyện lại kiến thức đã học. Phần IV: Trình bày đáp án các câu hỏi trắc nghiệm nêu ở phần III. Cuốn sách sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em bồi dưỡng không chỉ năng lực giải các dạng toán cơ bản mà còn cả các dạng toán phát triển, nâng cao từ các dạng toán cơ bản, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi vào các trường ĐH, CĐ.
Giải Bài Tập Hình Học Lớp 12 (Chương Trình Chuẩn)
Giải Bài Tập Hình Học Lớp 12 (Chương Trình Chuẩn) Quyển sách Giải Bài Tập Hình Học Lớp 12 (Chương Trình Chuẩn) được biên soạn nhằm giúp các em có thêm tài liệu ôn tập môn Hình học lớp 12 theo chương trình chuẩn. Nội dung sách xoay quanh 3 chương: Chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng. Chương 2: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón. Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian. Sách bao gồm phần lý thuyết và bài tập giúp các em hệ thống kiến thức vận dụng vào làm bài tập. Phần đáp án và hướng dẫn cách giải sẽ giúp các em đối chiếu kết quả và tìm ra phương pháp giải phù hợp nhất. Đây là tài liệu ôn tập không thể thiếu dành cho các em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị kiến thức để bước vào các kì thi và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo.
Chuyên Đề Toán Đại Số
Chuyên Đề Toán Đại Số Chuyên Đề Toán Đại Số gồm 3 chương: Chương I: Phương trình và hệ phương trình Nội dung chương I bao gồm các vấn đề cơ bản về phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn, phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai, hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn, hệ phương trình bậc hai hai ẩn, trên cơ sở đó nâng cấp các bài tập ứng dụng ngang tầm các đề thi đại học và bổ sung thêm phần toán chuyên đề về phương trình và hệ phương trình như: phương trình bậc cao, một số phương trình và hệ phương trình không mẫu mực... Chương II: Bất đẳng thức và bất phương trình Nội dung chương II bao gồm các vấn đề cơ bản về bất đẳng thức, bất phương trình, hệ phương trình bậc nhất một ẩn, bất phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, bất phương trình và phương trình quy về bậc hai trên cơ sở đó nâng cấp trình bày toán chuyên đề về bất đẳng thức và bất phương trình. Chương III: Phương pháp đại số hóa trong giải toán phổ thông Nội dung chương III trình bày các ứng dụng đa dạng của phương pháp phương trình, hệ phương trình, bất đẳng thức, bất phương trình trong giải toán đại số, lượng giác, giải tích, hình học. Mỗi chương gồm các mục có cấu trúc chung như sau: A. Kiến thức cơ bản: Trình bày cô đọng các kiến thức cơ bản nhất, HS cần ghi nhớ để giải toán. B. Kỹ năng giải toán: Trình bày các dạng bài tập điển hình nhất và phương pháp giải kèm theo hệ thống các ví dụ minh học phong phú ngang tầm các đề thi đại học để học sinh luyện các tình huống khác nhau của đề thi, rèn luyện kỹ năng giải nhanh các đề thi, giúp học sinh làm quen với các kiểu đề thi đại học khác nhau của các trường đại học và đề thi chung từ năm 2002 đến nay. C. Toán tự luyện: Gồm các bài toán tương tự các dạng ở phần B và các bài toán khó đánh dấu * D. Đáp số và hướng dẫn giải ở bài toán ở phần C.
Chuyên Đề Toán Hình Học Không Gian & Thể Tích
Chuyên Đề Toán Hình Học Không Gian & Thể Tích Chuyên Đề Toán Hình Học Tọa Độ Phẳng Và Không Gian gồm năm chương: Chương I: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song. Nội dung chương I bao gồm các vấn đề cơ bản về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song giữa các đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa các mặt phẳng, phép chiếu song song. Chương II: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc. Nội dung chương II bao gồm các vấn đề cơ bản về vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc giữa các đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa các mặt phẳng, khoảng cách. Chương III: Khối đa diện và thể tích của chúng. Nội dung chương III bao gồm các vấn đề cơ bản về khối đa diện, phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều. Thể tích của khối đa diện. Chương IV: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón Nội dung chương IV bao gồm các vấn đề cơ bản về khối cầu, khối trụ, khối nón và thể tích của chúng. Trong mỗi chương các ví dụ minh họa đều được nâng cấp là các đề thi đại học của các trường đại học ở các kì thi khác nhau và đề thi chung từ năm 2002 đến nay. Chương V: Phương pháp hình học hóa trong giải toán phổ thông Nội dung chương V trình bày các ứng dụng đa dạng của phương pháp hình học như phương pháp vectơ hóa, phương pháp thể tích hóa trong giải các dạng toán tính học, chứng minh, tập hợp điểm, bất đẳng thức và cực trị hình học không giạn. Cuối mỗi chương có phần câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương nhằm giúp học sinh tự kiểm tra hệ thống kiến thức của chương. Mỗi chương gồm các bài học có cấu trúc như sau: A. Kiến thức cơ bản B. Kỹ năng giải toán C. Toán tự luyện D. Đáp số và hướng dẫn giải.