eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên)”

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 6 (Tái Bản)
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 6 Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp các em học sinh vừa nắm được các kiến thức cơ bản vừa hoàn thiện một số kĩ năng thực hành như phân tích số liệu thống kê, vẽ các loại biểu đồ thông dụng trong chương trình Địa lí ở trường trung học... Sau khi học sinh hoàn thành các câu hỏi và bài tập, có thể tra cứu kết quả bài làm của mình thông qua việc đối chiếu đáp án trong cuốn sách Hướng dẫn này. Cuốn sách gồm các phần chính như sau: Chương 1: Trái đất Chương 2: Các thành phần tự nhiên của Trái đất.
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 11
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Để học tốt môn Hóa học thì ngoài chương trình học trên lớp, các em còn phải rèn luyện thêm kĩ năng làm bài tập tại nhà. Quyển sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 11 được biên soạn giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời câu hỏi và giải bài tập Hóa học. Sách được biên soạn bám sát chương trình SGK lớp 11 bao gồm các chương: Chương 1. Sự điện li Chương 2. Nitơ - Photpho Chương 3. Cacbon - Silic Chương 4. Đại cương về hoá hữu cơ Chương 5. Hiđrocacbon no Chương 6. Hiđrocacbon không no Chương 7. Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên - Hệ thống hóa về Hiđrocacbon Chương 8. Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol Chương 9. Andehit - Xeton - Axit Hiđrocacbon Mỗi chương bao gồm các bài cụ thể, mỗi bài được cấu trúc thành các phần: - Tóm tắt lí thuyết: Bao gồm các kiến thức mà em cần nắm vững: định nghĩa, công thức hóa học... - Đề bài tập: Bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận để ôn luyện kiến thức. - Đáp án và hướng dẫn giải sẽ giúp các em tự đánh giá được kiến thức của mình và hỗ trợ cho việc học tập của mình được tốt hơn. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh và cả phụ huynh.
Giúp Em Học Tốt Địa Lí Lớp 10
Giúp Em Học Tốt Địa Lí Lớp 10 Cuốn sách Giúp Em Học Tốt Địa Lí Lớp 10 tập trung hướng dẫn giúp học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản, trả lời câu hỏi và cung cấp thêm các thông tin bổ sung mở rộng kiến thức bám sát nội dung sách giáo khoa về Địa lí tự nhiên đại cương và Địa lí kinh tế - xã hội đại cương. Về cấu trúc, mỗi bài trong sách giáo khoa được biên soạn thành ba phần: Kiến thức cơ bản; Trả lời câu hỏi và thông tin bổ sung. Riêng về thông tin bổ sung, trong cuốn sách đã cung cấp tương đối phong phú và đa dạng giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để tham khảo
Hướng Dẫn Khai Thác Và Sử Dụng Kênh Hình Trong Sách Giáo Khoa Địa Lí Trung Học Cơ Sở
Hướng Dẫn Khai Thác Và Sử Dụng Kênh Hình Trong Sách Giáo Khoa Địa Lí Trung Học Cơ Sở Trong SGK Địa lí THCS, kênh hình là một trong những nội dung quan trọng. Kênh hình ở đây bao gồm các bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, các hình vẽ, tranh ảnh. Ngoài việc hỗ trợ cho kênh chữ, việc khai thác có hiệu quả kênh hình trong SGK sẽ góp phần giúp cho học sinh dễ dàng nhận thức được các sự vật, hiện tượng Địa lí và các mối quan hệ của chúng theo thời gian và không gian. Cuốn sách Hướng Dẫn Khai Thác Và Sử Dụng Kênh Hình Trong Sách Giáo Khoa Địa Lí Trung Học Cơ Sở được biên soạn để giúp học sinh học tốt môn Địa lí. Nội dung cuốn sách bao gồm 4 phần A, B, C, D tương ứng với Kên hình lớp 6; Kênh hình lớp 7; Kênh hình lớp 8; Kênh hình lớp 9. Trong từng phần cụ thể, kênh hình được khai thác và sử dụng theo nội dung từng bài gồm hai mục là: Nội dung và Hướng dẫn sử dụng. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các thầy, cô giáo và các em học sinh trong quá trình dạy và học môn Địa lí ở THCS.
Giúp Em Học Tốt Địa Lí Lớp 6
Giúp Em Học Tốt Địa Lí Lớp 6 Cuốn sách Giúp Em Học Tốt Địa Lí Lớp 6 cung cấp cho các em các kiến thức Địa lí cần thiết một cách hệ thống để hỗ trợ chương trình học chính khóa theo SGK của các em.Cuốn sách bao gồm 27 bài bám sát SGK Địa lí 6. Sách cung cấp kiến thức về địa lí tự nhiên đại cương bao gồm Trái Đất và các thành phần tự nhiên của nó như: Vị trí, hình dạng và kích thước Trái Đất; Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí; Cấu tạo bên trong Trái Đất; Địa hình bề mặt Trái Đất và nguyên nhân hình thành; Thời tiết, khí hậu, khí áp, gió trên Trái Đất...Mỗi bài trong đó đều bao gồm các nội dung:- Kiến thức cơ bản: Những kiến thức cơ bản nhất mà học sinh cần phải nắm vững.- Trả lời câu hỏi: Mục đích cho học sinh luyện tập.- Thông tin bổ sung: Giúp học sinh có tài liệu tham khảo theo chủ đề của bài.Cuốn sách sẽ là nền tảng giúp các em nắm vững kiến thức môn Địa lí ngay từ lớp 6.
Giúp Em Học Tốt Địa Lí Lớp 9
Giúp Em Học Tốt Địa Lí Lớp 9 Quyển sách Giúp Em Học Tốt Địa Lí Lớp 9 được biên soạn nhằm giúp các em củng cố kiến thức một cách có hệ thống môn Địa lí lớp 9. Sách tập trung các kiến thức về địa lí dân cư, địa lí kinh tế, sự phân hóa lãnh thổ và địa lí địa phương. Nội dung sách bao gồm 39 bài bao gồm 3 phần: Kiến thức cơ bản và Trả lời câu hỏi. Phần Kiến thức cơ bản sẽ giúp các em nắm vững được các kiến thức cơ bản của bài học trong sách giáo khoa. Phần Trả lời câu hỏi sẽ giúp các em vận dụng được kiến thức của mình thông qua các câu hỏi đã được chọn lọc. Phần Kiến thức bổ sung sẽ cung cấp thêm các kiến thức thức mở rộng giúp các em nâng cao kiến thức. Sách bám sát chương trình sách giáo khoa giúp các em dễ dàng tra cứu và học tập. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em học tốt môn Địa lí lớp 9 và tự tin trong các kì thi.
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 10
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 10 Cuốn sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 10 được biên soạn để giúp các em học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, rèn luyện và xử lí nhanh, chính xác đối với dạng bài tập: câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận, vẽ và nhận xét biểu đồ. Cuốn sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 10 theo sát nội dung trong cuốn bài tập Địa lí 10 nhằm giúp học sinh dễ dàng tra cứu đáp án của tất cả các câu hỏi và bài tập trong quá trình học. Để học tốt môn Địa lí ở trường phổ thông, cuốn sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 10 được coi là một trong những tài liệu bổ trợ thiết thực và hữu ích. Sau khi hoàn thành các câu hỏi và bài tập, học sinh có thể tra cứu kết quả làm bài của mình thông qua việc đối chiếu đáp án trong cuốn sách hướng dẫn này.
Giúp Em Học Tốt Địa Lí Lớp 12
Giúp Em Học Tốt Địa Lí Lớp 12 Để học tốt Địa lí 12, bên cạnh SGK, Giúp Em Học Tốt Địa Lí Lớp 12 là một trong những tài liệu cần thiết. Cuốn sách được biên soạn bám sát theo từng bài trong SGK Địa lí lớp 12 ở ban chuẩn lẫn nâng cao. Cuốn sách được chia thành 3 nội dung chính: - Kiến thức cơ bản - Trả lời câu hỏi - Thông tin bổ sung. Các câu hỏi và bài tập bám sát nội dung SGK và phù hợp với trình độ cũng như tư duy của học sinh. Cuốn sách sẽ là tài liệu hỗ trợ bổ ích cho học sinh và cả các thầy cô giáo trong quá trình học tập và giảng dạy.
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 8
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 8 Quyển sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 8 được biên soạn nhằm giúp các em củng cố kiến thức một cách có hệ thống môn Địa lí lớp 8. Sách sẽ vừa cung cấp cho các em các kiến thức của môn Địa lí, vừa giúp các em hoàn thiện kĩ năng như: phân tích số liệu thống kê, vẽ và nhận xét biểu đồ... Các câu hỏi dưới hình thức tự luận và trắc nghiệm sẽ giúp các em làm quen với nhiều dạng bài tập và xử lí linh động hơn. Nội dung sách bám sát chương trình giáo khoa lớp 8 gồm: Thiên nhiên, con người ở các Châu lục (Châu Á) và Địa lý Việt Nam. Phần hướng dẫn bài tập ở mỗi bài sẽ giúp các em nắm vững được các kiến thức cơ bản của bài học trong sách giáo khoa và vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em học tốt môn Địa lí lớp 8 và tự tin trong các kì thi.
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 9
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 9 Cuốn sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 9 được biên soạn với mong muốn giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, rèn luyện và xử lý nhanh, chính xác đối với dạng bài tập: câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận, vẽ và nhận xét biểu đồ... Để học tốt môn Địa lí ở trường phổ thông, cuốn sách Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 9 được xem là một tài liệu bổ trợ thiết thực và hữu ích. Sau khi học sinh hoàn thành các câu hỏi và bài tập, học sinh có thể tra cứu kết quả và bài làm của mình thông qua việc đối chiếu đáp án trong cuốn Hướng Dẫn Giải Bài Tập Địa Lí Lớp 9 này.